Ce obiective prioritare a avut ADI ISO MEDIU în 2021

Ce obiective prioritare a avut ADI ISO MEDIU în 2021

  • Național
  • decembrie 31, 2021
  • Fără comentarii
  • 2199

Asociaţia este constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi
publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului, în conformitate cu preverile legislatiei europene și naționale.
Obiective prioritare ale ADI ISO MEDIU 2021
a) să actualizeze informațiile privind situația deșeurilor din județul Brașov;
b) să stabilească necesitățiile UAT-urilor membre în vederea gestionării optime a deșeurilor;
c) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a ADI-ului și Serviciului de Salubrizare și de
management al deșeurilor;
d) inițierea și/sau implicarea în proiecte de promovare a acțiunilor de reciclare, reutilizare și de
colectare separată a deșeurilor la nivel județean.
e) În locurile unde sunt identificate probleme, se va încerca găsirea unor soluții cel puțin temporare,
care să ajute la evitarea aplicării de amenzi de către autoritățile competente.
f) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura aferentă Serviciului de
salubrizare;
g) să se asigure că obligațiile privind criteriile de mediu au fost respectate astfel contribuindu-se la
atingerea obiectivelor naționale, de respectare a angajamentelor față de Comunitatea Europeană.
h) coroborarea soluțiilor tehnice propuse de specialiști la nevoile reale ale UAT-urilor din județ.
MONITORIZAREA SERVICIULUI EXISTENT DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR
Am monitorizat îndeplinirii obligațiilor UAT-urilor și operatorilor de salubritate conform țintelor și obiectivelor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și alinierea la noile prevederi legislative în vigoare. Pentru etapa de actualizare a documentațiilor cadru ale serviciului de salubrizare a localităților, ADI ISO MEDIU Brașov oferă suport tehnic și consultanță administrațiilor publice
locale din județul Brașov care solicită acest lucru. Actualizarea presupune parcurgerea următorilor pași: 1) analizarea documentației existente -Regulament/Caiet de sarcini/ Contract cu operatorul de salubritate; 2) formularea unui punct de vedere cu privire la părțile din documentație care suportă modificări; 3) analizarea formatului final al documentației, înainte de aprobarea acesteia prin Hotărâre
de Consiliu Local.
Pentru etapa de monitorizare a gestionării fluxurilor de deșeuri municipale și relaționarea cu Organismele care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorilor, primăriile au acordat sub forma de mandat special Asociației, dreptul să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate, în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018.
În urma încheierii acestor contracte de mandat s-a întocmit o strategie în vederea contractării Organizațiilor care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului în urma căreia au fost contactate societăți cu acest obiect de activitate, au fost purtate discuții cu reprezentanții acestora pentru luarea unor decizii care să asigure optimizarea sistemului și eficientizarea costurilor, transparență și o colaborare eficientă pentru părțile implicate.
Au fost încheiate contracte pentru acele UAT-uri care au acordat mandat special asociației și care au aprobat prin hotărâre de consiliu local tarife differentiate. Faptul că punctul de plecare pentru că operatorii de salubritate să își poată primi sumele reprezentând bonusarea pentru trasabilitatea deșeurilor, este reprezentat de confirmarea datelor de către ADI reflectă un plus de responsabilitate pe care o are această structură.
Prin efectuarea unor verificări pe teren, cu ajutorul Gărzii Naționale de MediuComisariatul Judetean Brasov și delegatarii UAT-urilor au fost identificate zonele unde există probleme. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare privind gestionarea deșeurilor, prin personalul
specializat la nivelul ADI, am considerat oportun pentru respectarea legislației în vigoare, crearea unei proceduri unitare de lucru pentru toate UAT-urile din județ care își manifesta interesul.
Concret am început demersurile ca toate primăriile care nu și-au atins gradul de 50% deviere de la depozitare să acorde sub forma de mandat special Asociației, dreptul să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ-teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate, în vederea respectării prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018 si incepand din luna august am ajutat și operatorii de salubritate sa între în contact cu reciclatorii finali astfel că toate deseurile colectate reciclabile sa ajungă unde trebuie și să fie valorificate. Astfel de la o medie de 80 de tone reciclate am reușit sa ajungem în luna decembrie la peste 500 de tone si estimam ca in 2022 vom trece de 1000 de tone reciclate lunar a
căror trasabilitate sa treacă prin asociație.
MONITORIZAREA STADIILOR ȘI ETAPELOR ATINSE DE UAT-URI PE RAZA
CĂRORA SE AFLĂ DEPOZITE NECONFORME DE DEȘEURI MUNICIPALE
Închiderea conform normelor europene a depozitelor neconforme de deșeuri municipale este prioritară pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și pentru toate administrațiile publice locale care au pe raza de acoperire astfel de obiective.
Totodată, pe parcursul acestui an, au fost transmise raportări către Ministerul Mediului cu privire la situația actualizată a stadiului în care se află procedurile pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipale aflate pe raza urmatoarelor primării: Făgăraș, Râșnov, Săcele, Codlea, Zărnești și Victoria și au fost cerute recomandări cu privire la pașii care ar trebui parcursi pentru a eficientiza întreaga activitate pentru finalizarea lucrărilor de închidere a acestor depozite, considerând elementele specifice fiecărei localități.
Pentru evitarea atingerii pragului de aplicare de sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor de închidere a depozitelor neconforme la termen, au fost transmise raportări și date concrete către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

CREAREA UNUI SISTEM COLABORATIV
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov urmărește în permanență realizarea de parteneriate cu alte entități publice în scopul atingerii obiectivelor în managementul deșeurilor și preluării know-how-ului de gestionare a contractelor de delegare a serviciului de salubrizare.
Astfel, s-a menținut colaborarea cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ( FADI), iar în ceea ce privește colaborarea cu Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului, așa cum am precizat și la punctul anterior, au fost încheiate contracte cu scopul de a optimiza funcționalitatea acestui sistem și de a asigura acoperirea costurilor pe care le presupune activitatea de colectare sortare si valorificarea reciclabilelor, care necesită o deosebită atenție. Astfel Parcurgerea tuturor pașilor pentru a asigura colectarea, sortarea și valorificarea corespunzătoare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale este prioritară
pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov acesta fiind și motivul pentru care targhetul acestui an a fost
Realizarea proiectului ECOATITUDINE “Județul Brașov Recicleaza ediția 2”, pentru a promova acțiunile de reciclare, reutilizare și de colectare separată a deșeurilor la nivel județean. Campania EcoAtitudine se bazează pe implementarea etapizată a unor mecanisme ce au ca obiectiv dezvoltarea unor atitudini și comportamente de responsabilitate civică prin implicarea cetățenilor în acțiuni menite să crească nivelul de conștientizare, motivare și implicare și respect față de mediul
înconjurător, prin:
♻ Dezvoltarea unor infrastructuri de colectarea separată a deșeurilor la nivelul unităților de
învățământ și instituțiilor publice din județ prin asigurarea cu titlu gratuit, a cutiilor de colectare
separată deșeuri din ambalaje .
♻DISTRIBUIRE SETURI CUTII DE COLECTARE SELECTIVĂ ÎN UNITĂȚILE DE
ÎNVĂȚĂMâNT DIN JUDEȚUL BRAȘOV – 1050 de seturi distribuite
♻Realizarea unei infrastructuri pentru creșterea gradului de colectare a deșeurilor electrice și
electronice, realizând caravana de colectare DEEE. impreuna cu ASOCIATIA ECOCIVICA prin
care am reușit să colectăm în aceasta toamna peste 100 de tone de DEE-uri din 13 localitati.
♻ Acțiune pentru operatorii de salubrizare din județul Brașov pentru facilitarea procesării deșeurilor
biodegradabile prin dotarea acestora cu elemente de tehnică de procesare a deșeurilor biodegradabile
În luna Decembrie 2021 la Operatorul FIN-ECO BRAȘOV am început un DEMO în cadrul
proiectului cu o unitate mobilă de sortare mecanică și compostare, biodegradabile pentru a realiza teste
de bio-uscare și reducere a cantităților eliminate la depozitul ecologic.
Campania EcoAtitudine a început în luna septembrie a anului curent urmând să continue pe
parcursul anului 2022 prin :
♻ Acțiuni pentru operatorii de salubrizare din județul Brașov pentru facilitarea procesării
deșeurilor biodegradabile prin dotarea acestora cu elemente de tehnică de procesare a deșeurilor
biodegradabile, astfel se vor realiza o serie de DEMO-uri în cadrul proiectului cu o unitate mobilă de
sortare mecanică și compostare, biodegradabile pentru a realiza teste de bio-uscare și reducere a
cantităților eliminate la depozitul ecologic.

Stiri recomandate

Peste 800 de noi cazuri COVID în județul Brașov

Peste 800 de noi cazuri COVID în județul Brașov

Instituția Prefectului informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției,…
Laboratorul de radiologie şi imagistică al Spitalului de Copii Braşov a fost dotat cu u echipamente de înaltă performanţă

Laboratorul de radiologie şi imagistică al Spitalului de Copii…

Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, a făcut astăzi o vizită la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii pentru a vedea…
Mihaela Hogaș (Corona Brașov) merge la Jocurile Olimpice de la Beijing!

Mihaela Hogaș (Corona Brașov) merge la Jocurile Olimpice de…

Brașovul are sportiv calificat la Jocurile Olimpice! Sportiva Coronei va lua startul în probele de 500 și de 1.000 metri  Sportiva…

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *