Ce măsuri a luat Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov în urma incidentului de la Grădinița 23

Precizările Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov referitoare la incidentul petrecut în data de 16 ianuarie 2019, la Grădiniţa cu Program Prelungit Dinţişori de lapte” nr. 23 Braşov.

            În perioada 07-12 martie a.c. au fost analizate aspectele prezentate în mass-media referitoare la presupusele fapte comise de un cadru didactic de la unitatea de învăţământ mai sus menţionată, de către Comisia de anchetă numită de Inspectorul Şcolar General prin Decizia nr. 61/07.03.2019.

            Urmare a declaraţiilor persoanelor implicate, a documentelor verificate, Comisia de anchetă a constatat că faptele semnalate se confirmă în parte.

            Pe perioada derulării anchetei cadrul didactic direct implicat şi-a prezentat în data de 07 martie a.c. demisia din postul ocupat începând cu data de 05 decembrie 2018.

            De asemenenea, astăzi 12 martie a.c., directorul unităţii şcolare a solicitat eliberarea din funcţia de conducere, cerere aprobată în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.

            În aceste condiţii, Comisia de anchetă a prezentat raportul final şi a propus următoarele măsuri:

  1. Numirea în funcţia de conducere a unităţii şcolare a unui cadru didactic din altă unitate de învăţământ pentru a asigura obiectivitatea în abordarea relaţiilor şcoală-familie şi a unui climat organizaţional propice unei instituţii de educaţie.
  2. Monitorizarea activităţii didactice din unitatea de învăţământ astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii optime, instaurându-se un climat educaţional adecvat.
  3. Consilierea întregului personal din unitate, astfel încât situaţiile punctuale apărute ca urmare a comportamentelor indezirabile ale copiilor să poate fi gestionate respectând particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, asigurându-se dezvoltarea cognitivă şi emoţională adecvată în atingerea obiectivelor educaţiei timpurii.
  4. Menţinerea unei bune legături cu părinţii copiilor, oferirea posbilităţii de consiliere psiho pedagogică a acestora astfel încât comunicarea părinte-copil-cadru didactic să constituie dovada unui respect reciproc.

Ne exprimăm convingerea că incidentul petrecut nu reprezintă imaginea reală a învăţământului braşovean preşcolar, constituind un caz izolat, regretabil.

 Inspector Şcolar General,

                                                                                      Prof. Ariana Oana BUCUR

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: