Ce amenzi primesc schiorii care nu respectă regulile pe pârtiile din Poiana Brașov

Noi reguli pentru utilizarea domeniului schiabil din Poiana Brasov. Primele modificari introduse in Regulamentul privind conduita schiorilor pe domeniul schiabil sunt, la propunerea Politiei Locale, contraventiile si sanctiunile cu privire la incalcarea prevederilor din regulament (cap. IV).

Acest proiect este supus dezbaterii publice de catre Serviciul Public Salvamont, iar până în data de 07.11.2017, se pot face propuneri, sugestii si exprima opinii cu valoare de recomandare pe e-mail: salvamont@brasovcity.ro  sau la sediul Serviciului Public Salvamont.
Totodata, in data de 14.11.2017, ora 12.00, la Sediul Centrului de Agrement, va avea loc o intalnire publica pentru a discuta prevederile acestui regulament. 

Regulamentul privind conduita schiorilor/snowboarderilor

pe domeniului schiabil al municipiul Brașov

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE

Prezentul regulament stabilește regulile generale privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov

 

Acte normative:

 • Hotărârea nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement si Ordinul nr 491/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
 • Legea nr.526 din 2003 privind aprobarea programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România” cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța nr.58 din 1998 privind organizarea și desfărșurarea activității de turism în România cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr.77 din 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea acdtivității de salvare în munți.

 

În sensul prezentului regulament termenii și noțiunile utilizate se definesc astfel:

 1. domeniul pentru schi – terenul care oferă condițiile adecvate practicării schiului pentru agrement;
 2. pârtia de schi pentru agrement – acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiții de siguranță pentru schiori;
 3. traseul de schi – acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătura între pârtiile de schi;
 4. administrator pârtiilor și/sau traseelor de schi pentru agrement – persoana juridică sau fizică autorizată care le exploatează și le întreține în scopul practicării schiului de agrement;

 

 

 

CAPITOLUL II Atribuțiile administratorul domeniului schaibil în colaborare cu Serviciul Public Local Salvamont

În vederea implementării măsurilor de prevenire a accidentelor, administratorul domeniului schiabil are următoarele atribuții:

 1. Implementarea masurilor de interdicție, totala sau partiala a accesului pe pârtiile și pe traseele de schi pentru agrement (prin montarea de indicatoare de interdictie sau plase de restricționare a accesului, urmare deciziei Administratorului Domeniului Schiabil, in caz de ceață sau viscol.
 2. Asigurarea posturilor de prim ajutor in zona partiilor de schi pentru agreement;
 3. Asigurarea securitatii schiorilor pe partiile si traseele de schi, activitate care consta in:

– marcarea si balizarea corespunzatoare a partiilor si traseelor de schi pentru agrement, amplasarea indicatoarelor de informare, a indicatoarelor de reglementare a circulatiei schiorilor precum si a indicatoarelor de avertizare si orientare.

– montarea mijloace/or de protectie in locurile si Ia obstacolele periculoase pe partiile si pe traseele de schi pentru agrement;

Activitatile de prevenire a accidentelor pe partiile si traseele de schi pentru agreement precum și asigurarea securitatii schiorilor se vor desfasura conform legislatiei Ia zi in domeniu si au menirea de a asigura desfășurarea in condiții optime a schiului de agrement sau a competitiilor sportive.

Serviciul Public Local Salvamont al municipiului Brașov poate înainta solicitări fundamentate institutiei coordonatoare a activității pentru suplimentarea materialelor necesare asigurarii securitatii partiilor de schi.

In colaborare cu administratorul domeniului schiabil, Serviciul Public Local Salvamont al municipiului Brașov participă Ia urmatoarele activitati:

– stabilirea necesarului și a locurilor de amplasare a indicatoarelor care reglementează circulat schiorilor, a celor de informare, avertizare si orientare, precum si a materialelor de protecție pentru fiecare partie sau traseu de schi;

– luarea unor măsuri de interdicție, totală sau parțială a accesului pe pârtiile de schi, în cazul utilizării acestora pentru antrenamente și competiții sportive (închiderea pârtiei pentru schiorii amatori, în cazul care desfășurarea antrenamentelor sau a competițiilor sportive; delimitarea prin corzi, benzi sau alte mijloace de avertizare a sectoarelor unde se desfășoară antrenamente sau competiții).

– deschiderea și închiderea pârtiilor și a traseelor de schi, în funcție de condițiile meteo, starea tehnică a pârtiilor, etc,

– supravegherea pârtiilor și a traseelor pe timpul cât acestea sunt deschise pentru public; actualizarea marcajelor, balizelor, semnelor de reglementare a circulatiei schiorilor, precum și a materialelor de protectie;

– controlul zilnic al pârtiilor deschise (controlul se va efectua atât înainte, cât și după închiderea acestora și va urmări starea în care se află balizele si indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou apărute, deteriorarea lucrarilor de amenajare a pârtiilor și ale sistemelor de protecție, existența pe pârtie a unor persoane rătăcite sau care necesită acordarea de ajutor);

– evaluarea apariției unor zone de risc pentru schiori si luarea măsurilor de protecție care se impun, semnalizarea corespunzatoare a zonelor respective, amplasarea unor materiale de protectie (gard, plase);

– Serviciul Public Local Salvamont al municipiului Brașov colaboreaza cu administratorul domeniului schiabil în cazul unei acțiuni comune impuse de unele situații deosebite care apar, sau coordonate de către Primaria municipiului Brașov.

 

CAPITOLUL III DECALOGUL SCHIORULUI

Schiorii amatori și schiorii de performanță, precum și utilizatorii de snowboard sunt obligați să respecte următoarele reguli de conduită stabilite de Federația Internațională de schi:

 1. Să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior ;
 2. Să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie;
 3. Să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflați în aval;
 4. Să depășească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui care urmează să fie depășit;
 5. Să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât el, cât și alți schiori sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta;
 6. Să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil;
 7. Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos;
 8. Să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement
Nu schiați în pădure

 

  Nu coborâți direct
  Interzis săniușul

 

  Nu circulați pe pârtie

 

  Nu coborâți cu snowbordul

 

Zonă periculoasă

 

 

 1. Respectați marcajele internaționale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi:
  Foarte ușor

 

  Ușor

 

  Mediu

 

  Dificil

 

 

 1. Să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior, și să acorde sprijin la transportarea acestuia;
 2. Să își decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuși accidentul.

 

Este interzis:

 1. accesul pe pârtie a schiorilor însoțiți de animale de companie.
 2. folosirea pârtiilor de schi închise, marcate cu semnul ”PÂRTIE ÎNCHISA”.
 3. traversarea gardurilor de protecție cu schiuri, plăci de snowboard sau fără acestea.
 4. traversarea liniei de urcare a teleschiului pe jos, cu ajutorul schiurilor sau plăcii de snowboard este interzisă. Aceasta se va face doar în locurile marcate special;
 5. folosirea în această zonă a pungilor de plastic, anvelope de autoturisme sau alte dispozitive improvizate pentru coborârea pârtiilor
 6. coborârea și folosirea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement utilizând sănii, speedfly, biciclete sau alte dispozitive folosite în practicarea altor sporturi decât achiul și snowboardingul .
 7. folosirea snowmobile-lor pe pârtiile de schi, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt folosite de personalul autorizat si pregătit al adminstratiei domeniului schiabil, a intervenţiilor echipei Salvamont sau Jandarmeriei Montane.
 8. schiatul de tură nocturn pe alte pârtii decât cele stabilite prin prezentul regulament după orele 22,00.

 

Circulația persoanelor fără echipament de schi se va face doar pe potecile turistice deschise în Masivul Postăvaru sau pe marginea pârtiilor, acolo unde nu există potecă sau poteca întâlnește pârtia de schi, astfel încât să nu pericliteze activitatea de schi.

Schiatul de tură nocturn să se efectueze doar pe pârtia Drumul Roșu, cu acces atât din pârtia Bradu cât și dinspre Pub Rossignol atât la urcare cât și la coborâre, nu mai târziu de ora 22.00 și nu mai sus de Cabana Postăvaru.

Practicanții sporturilor de iarnă vor acorda prioritate la stațiile de îmbarcare a instalațiilor pe cablu, formațiilor Salvamont, Jandarmerie Montană sau Ambulanță.

 

Anuntați Dispeceratul Național Salvamont la numarul de telefon 0Salvamont (0725.826.668) sau Dispecerat Salvamont Poiana Brașov – tel.:0726.686 693 în cazul producerii unui accident pe pârtie, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate. Încercați să protejați accidentatul până la sosirea echipei de salvatori montani.

 

Cap. IV. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Constituie contraventii următoarele fapte care nu au fost săvârșite în astfel de condiții, încât potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează :

 1. nerespectarea prevederilor menționate la Cap. II secțiunea “ Este interzis” a și g se sanctioneaza cu amenda  de la 1.500 la 2.500 lei ;

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: