Câți candidați s-au înscris la Universitatea Transilvania Brașov în primele 3 zile ?

Au inceput inscrierile la Universitatea Transilvania din Brasov. Vezi cati candidati s-au inscris pana acum!

INFORMAȚII SINTETICE 11.07.2017

  Număr obs
Număr candidați înscriși – licență zi: 3135 1,13/buget și

0,52/total locuri

Număr candidați înscriși licență ID+FR: 250  
Număr candidați înscriși master zi+IFR Înscrierile încep în 19 iulie  
Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați) Medicină: 351

Informatică aplicată: 162

Drept: 156

 
Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați unici înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați) Medicină: 297

Informatică aplicată: 107

Drept: 95

 
Număr programe de studiu cu peste 25 candidați înscriși la care prima opțiune a fost pentru programul de studii respectiv 19 Peste 20 de candidați înscriși: 22
Număr programe de studiu cu peste 25 candidați unici înscriși la care prima opțiune a fost pentru programul de studii respectiv 24 Peste 20 de candidați înscriși: 30
Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate) Psihologie: 5,83

Medicină: 5,48

Resurse umane: 5,20

 

Nr. programe cu peste 2 candidați/loc: 17

1 candidat/loc 34

Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate + taxă alocate programului respectiv) Medicină: 3,51

Informatică aplicată: 2,16

Calculatoare:1,62

 

Nr. programe cu peste 1 candidat/loc 7

0,5 candidați/loc: 28

 

 


ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2017

Nr.
crt.
Facultatea Locuri finan­țate de la buge­tul de stat *) Locuri cu taxă Cifra de școlarizare

2016

Alte categorii (Rromi, români de pretutindeni, cetățeni UE, țări terțe Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2017

12.07

1 Inginerie Mecanică 289 91 390 19 191
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 240 191 440 9 104
3 Știința și Ingineria Materialelor 135 198 340 7 27
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 319 133 465 13 366
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 207 159 370 4 73
6 Ingineria Lemnului 90 59 155 6 15
7 Construcții 107 74 190 9 47
8 Alimentație și Turism 152 137 305 16 138
9. Design de Produs și Mediu 293 164 460 3 116
10 Matematică și Informatică 129 141 275 5 309
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 223 370 610 17 345
12 Psihologie și Științele Educației 77 194 280 9 222
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 82 110 205 13 65
14 Muzică 32 22 55 1 14
15 Medicină 144 158 330 28 551
16 Litere 137 337 520 46 186
17 Drept 44 254 300 2 156
18 Sociologie și Comunicare 82 267 360 11 210
Total Universitate 2782 3059 6050 209 3135

 

 

 

LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2017

Nr.
crt.
Facultatea Locuri cu taxă Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2017

12.07

1 Inginerie Mecanică 185 36
6 Ingineria Lemnului 75 2
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 90 5
17 Drept 100 28
Total universitate 450 71

 

 

 

LICENȚĂ ID 2017

Nr.
crt.
Facultatea Locuri cu taxă Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2017

11.07

2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 100 15
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 100 7
10 Matematică și Informatică 75 25
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 375 39
12 Psihologie și Științele Educației 135 83
16 Litere 100 10
Total universitate 835 179

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: