Care este planul de lupta antidrog la nivelul judetului Brasov?

Consumul de droguri a ajuns să reprezinte şi în ţara noastră, un fenomen de amploare, aflat într-o expansiune îngrijorătoare. În prezent, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri sunt considerate prioritate naţională, dar şi o necesitate a comunităţii.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 a fost aprobată Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog pentru perioada 2013-2016. Perioada în care va fi implementată Strategia Naţională Antidrog, corespunde perioadei de implementare a noii Strategii a Uniunii Europene în domeniul drogurilor şi urmează Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012, aprobată prin H.G. nr. 73/2005.

Pe baza Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov elaborează proiectul Strategiei judeţene antidrog şi planul său de acţiune care vor fi supuse spre adoptare prin Ordin al Prefectului Judeţului Brasov .

PLANUL DE ACŢIUNE în perioada 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2013-2020 este documentul programatic care înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Brasov. Acest document reprezintă rezultatul unui proces transparent de consultare la nivelul autorităţilor locale: Instituţia Prefectului – Judeţul Brasov; Consiliul Judeţean Brasov; Primaria Municipiului Brasov; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brasov; Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate; Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Brasov; Serviciul de Probaţiune – Tribunalul Brasov; Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brasov; Gruparea Mobilă de Jandarmi „Burebista ” Brasov; Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Brasov; Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brasov; Direcţia de Sănătate Publică Brasov; Spitalul Judeţean de Urgenţă Brasov; Poliţia Locală Brasov; Penitenciarul Codlea-Brasov; Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brasov; Casa Corpului Didactic Brasov; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brasov- Centrul pentru Copilul Delicvent Ghimbav; Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brasov; Universitatea Spiru Haret Brasov.
Obiectivul general lansat prin crearea primei Strategii locale antidrog si a Planului de actiune este: Reducerea cererii de droguri[1], prin dezvoltarea şi consolidarea unui sistem local integrat de prevenire a consumului de droguri şi a unui sistem local integrat de asistenţă a consumatorilor, dependenţilor de droguri şi a aparţinătorilor acestora.

Sistemul local integrat de prevenire = totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale[2], selective[3] şi indicate[4] implementate în şcoală, familie şi comunitate.

Sistemul local integrat de asistenţă = totalitatea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea lor socială.

Planul de acţiune urmează să fie asumat ca document de politici antidrog în domeniu, conferind caracterul formal şi legitimitatea răspunsului la fenomenul drogurilor.

Acest document a fost elaborat în contextul procesului consultativ lansat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brasov în calitate de coordonator şi evaluator la nivel local al răspunsului institutional la fenomenul drogurilor.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: