Bugetul județului Brașov, pe masa consilierilor județeni.Ce proiecte se vor discuta la ședința de marți?

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov – ședința ordinară din 23 aprilie 2019, ora 12:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Cornea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei.
 3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Mertom Industrial Parc S.A. Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2019.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov RA.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea nr.72/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr. 26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului – Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, județul Brașov.
 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 12.
 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 8.
 13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația de Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. Cad 102682-C12.
 14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana asupra imobilului situat în municipiul Săcele, județul Brașov, înscris în CF nr. 3570A+100 Satulung, nr. Top 7141/36/1/1.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinței de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, apartament nr. 8.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, precum şi aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului.
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural Reduta Brașov.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brasov aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2019.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2019 – Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2019 – Beneficiari de drept public.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea

nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 Programul

Promovarea Sportului de performanță.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 Sportul pentru toți.
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului cotizației către Asociația de dezvoltare intercomunitară ISO MEDIU în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019.
 7. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019-2022.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecţioase Braşov.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov.
 14. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu.
 15. Proiect de hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 18. Diverse

Propuneri Plen

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5 % , respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: