Brașovul, locul II pe țară după Constanța atât la sosiri cât și la înnoptări

În perioada ianuarie-septembrie 2021, la nivel național, judeţul Braşov a fost pe locul II referitor la numărul de sosiri, cu ponderea de 10,4%
➢ În perioada ianuarie-septembrie 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, numărul de sosiri ale turistilor romani, în structurile de
primire turistică cu funcțiuni de cazare din județul Brașov, a crescut cu 46,2%
➢ În perioada ianuarie-septembrie 2021, cel mai mare indice de utilizare neta a locurilor de cazare turistica s-a înregistrat la hoteluri (31,6%)
REGIUNEA CENTRU Ianuarie – Septembrie 2021
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Regiunea Centru au fost în crestere cu 47,9%, comparativ cu aceeaşi perioada din 2020.  Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Regiunea Centru au
fost în creștere cu 47,7%, comparativ cu ianuarie – septembrie 2020. Durata medie a sejurului a fost în ianuarie – septembrie 2021 de 2,0 zile (2,0 zile la turiştii români şi 2,1 zile la cei străini), egală cu cea din perioada ianuarie – septembrie 2020 (2,0 zile).
REGIUNEA CENTRU Septembrie 2021
Sosirile turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat o creștere cu 28,1% comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent. In luna septembrie 2021, din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 88,9%, în
timp ce turiştii străini au reprezentat 11,1% din numărul total de sosiri. In luna septembrie 2021, sosirile în hoteluri, deţin o pondere de 58,8% din totalul sosirilor

Judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru în clasamentul judeţelor referitor la numărul de sosiri, având ponderea de 42,3% urmat de Sibiu (22,1%), Mureș (15,8%), Alba (7,4%), Harghita (6,9%), Covasna (5,5%). Înnoptările au fost în creștere cu 22,5% comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent. Din numărul total de înnoptări înregistrate, în luna septembrie 2021 înnoptările turiștilor români au  reprezentat 89,5% in timp ce innoptarile turistilor străini au reprezentat 10,5%.

Judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru în clasamentul judeţelor, cu ponderea de 40,2% urmat de Sibiu (18,2%), Mureş (16,1%), Covasna (11,3%), Harghita (7,8%), Alba (6,4%). Durata medie a sejurului a fost de 2,0 zile (2,0 zile la turiştii români şi 1,9 zile la cei străini), mai mică decât cea din luna septembrie 2020 (2,1 zile).
JUDEŢUL BRAŞOV Ianuarie – Septembrie 2021
În structurile de primire turistică, în perioada ianuarie – septembrie 2021 au fost înregistraţi 784570 turişti (95,2% români şi 4,8% străini), în crestere cu 47,0%, comparativ cu aceeaşi perioada din anul 2020.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Braşov, 1532909 zile de cazare (94,6% români şi 5,4% străini), au fost în ianuarie – septembrie 2021, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020, în creștere cu 43,0%.

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune, în județul Brașov, în ianuarie – septembrie 2021 a fost de 25,3% iar față de aceeași perioada din 2020 (22,5%) a crescut cu 2,8 puncte procentuale. Cel mai mare indice de utilizare netă a locurilor de cazare s-a înregistrat la hoteluri (31,6%). Durata medie a sejurului a fost în perioada ianuarie – septembrie 2021 de 2,0 zile.

În Regiunea Centru, judeţul Braşov ocupă locul I la sosiri cu 44,9% şi la înnoptări cu 43,3%, din totalul sosirilor, respectiv al înnoptărilor regiunii.
La nivel naţional, judeţul Braşov ocupa locul II, la sosiri cu ponderea de 10,4% si la înnoptări cu ponderea de 9,0%.
JUDEŢUL BRAŞOV Septembrie 2021
Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistică a celor 687 unităţi de cazare care au raportat activitate turistică în aceasta luna a fost de 26641 locuri, cu 7,7% mai mare decât în luna septembrie 2020.
În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, hotelurile au deţinut ponderea de 44,2%, pensiunile agroturistice 21,7%, pensiunile turistice 16,6%, vilele turistice 5,7%, cabane turistice 3,8%, hosteluri 3,1%, moteluri 2,1% şi celelalte tipuri de structuri de primire 2,8%.
Unităţile de cazare clasificate cu 3 stele reprezintă 52,0% din capacitatea de cazare în funcţiune; urmate în ordine descrescătoare de cele cu 4 stele (26,3%), 2 stele (12,2%), o stea (4,8%), 5 stele (3,9%)şi neclasificate (0,8%).
Sosirile turiştilor au fost în număr de 141983 persoane, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, înregistrând o creștere cu 29,5%

Turiştii români au reprezentat 91,7% din numărul total de sosiri, avand o pondere mai mică decat cea din Septembrie 2020 (97,4%).
Sosirile în hoteluri deţin o pondere de 59,3%, cele în pensiuni turistice au reprezentat 14,4% iar cele în pensiuni agroturistice 16,1%.
Turiştii au preferat să se cazeze în structuri de primire de 3 stele (52,2%), apoi în ordine descrescătoare: 4 stele (31,2%), 2 stele (8,5%), 5 stele (6,1%), 1 stea (1,6%), neclasificate (0,4%).

Dintre turiştii străini care s-au cazat în judeţul Braşov, 81,0% sunt din Europa, 10,1% sunt din Asia, 7,2% sunt din America de Nord şi 1,7% sunt din alte zone sau din ţări nespecificate.

Înnoptările au fost în creștere cu 21,5% față de luna septembrie 2020. Înnoptările turiștilor români, au reprezentat 91,7%, iar ale turiștilor străini 8,3%. Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările în hoteluri au reprezentat 58,3%, cele în pensiuni
turistice 14,0% şi în pensiuni agroturistice 17,0%.

Durata medie a sejurului a fost de 1,9zile (1,9 zile la turiștii români și 1,9 zile la cei străini), mai mică cu o,1 zile decât cea înregistrată în luna septembrie 2020 (2,0 zile). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 28,5%, mai mic cu 9,9
puncte procentuale decât cel înregistrat în luna precedentă şi mai mare cu 6,6 puncte procentuale faţă cel din luna septembrie 2020.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare cel mai mare s-a înregistrat la hoteluri, 37,7%

În Regiunea Centru, în luna septembrie 2021, judeţul Braşov ocupa locul I, atât la sosiri cât şi la înnoptări, cu 42,3%, din totalul sosirilor regiunii, respectiv 40,2% din totalul înnoptărilor regiunii.

La nivel naţional, în luna septembrie 2021, judeţul Braşov ocupa locul II, după județul Constanța, atât la sosiri cât şi la înnoptări, cu ponderea de 9,9% respectiv 8,3%.

PRECIZĂRI METODOLOGICE
1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistică lunară referitoare la „Frecventarea structurilor de
primire turistică cu funcţiuni de cazare” ( TURISM 1 A) pentru sosirile şi înnoptările în structurile de
primire turistică cu funcţiuni de cazare, în conformitate cu Directiva Consiliului European nr, 57/1995
referitoare la colectarea informaţiilor statistice în domeniul turismului.
2. Definiţii
Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează
când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe
nopţi, În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură
sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.
Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este
înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent
spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat, Sunt incluse
aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).
Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de
cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată,
El se calculează prin raportarea numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în
funcţiune, din perioada respectivă.
Durata medie a sejurului se calculează ca raport între numărul de înnoptări şi numărul de sosiri
3. Sursa datelor: cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu
funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire turistică cu o capacitate de cazare de
minim 10 locuri-pat care funcţionează în luna de referinţă.
4. Datele sunt provizorii şi pot fi revizuite periodic pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de
către operatorii economici.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: