Brașov, locul II pe țară la turism. Din ce țări provin turiștii

În perioada ianuarie‐iunie 2019, judeţul Braşov a fost pe locul al II-lea (după municipiul Bucureşti) atât la sosiri, cu ponderea de  11,3%, cât şi la înnoptări, cu ponderea de 10,8%. În  luna  iunie  2019,  cel  mai  mare  indice  de  utilizare  s‐a  înregistrat la hoteluri apartament (44,4%).

REGIUNEA CENTRU – Ianuarie ‐ Iunie 2019 
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Regiunea Centru au fost   în creştere cu 7,4%, comparativ cu aceeaşi perioada din 2018.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Regiunea Centru au  fost în creştere cu 9,8%, comparativ cu ianuarie ‐ iunie 2018.

Durata medie a sejurului a fost în ianuarie ‐ iunie 2019 de 2,0 zile (2,0 zile la turiştii români şi 2,0 zile la  cei străini), mai mare cu 0,1 zile decât cea din perioada ianuarie ‐ iunie 2018.    REGIUNEA CENTRU  – Iunie 2019
Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o creştere cu  8,0% comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.  Sosirile turiştilor români au reprezentat 77,4%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,6% din  numărul total de sosiri.  Sosirile în hoteluri, deţin o pondere de 59,0% din totalul sosirilor.

Judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru în clasamentul judeţelor referitor la numărul de  sosiri, având ponderea de 41,0% urmat de judeţul Mureş (20,0%), Sibiu (19,2%), Harghita (8,1%), Alba  (7,1%), Covasna (4,6%).    Înnoptările au fost în creştere cu 12,5% comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent.
Judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru în clasamentul judeţelor, cu ponderea de 37,5%  urmat de Mureş (19,0%), Sibiu (16,3%), Covasna (11,8%), Harghita (9,1%), Alba (6,3%).    Durata medie a sejurului a fost de 2,0 zile (2,1 zile la turiştii români şi 2,0 zile la cei străini), egală cu cea  din luna iunie 2018 (2,0 zile).

  JUDEŢUL BRAŞOV   Ianuarie ‐ Iunie 2019  
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Braşov au fost în  perioada ianuarie ‐ iunie 2019, în creştere cu 6,4%, comparativ cu aceeaşi perioada din anul 2018.
Sosiri
Total Români  Străini ‐ număr zile ‐  Ianuarie ‐ Iunie 2019  631998  551132  80866  Ianuarie ‐ Iunie 2018  594201  505665  88536  Ianuarie ‐ Iunie 2019 faţă de   Ianuarie ‐ Iunie 2018 (%)  106,4  109,0  91,3

Principalele ţări de provenienţă ale turiştilor străini
Germania, Israel, Spania, Regatul Unit, Italia, Franta, Republica Moldova, Polonia ,China.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Braşov au fost  în ianuarie ‐ iunie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, în creştere cu 7,3%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în judeţul Braşov, în ianuarie ‐  iunie 2019 a fost de 26,0% iar faţă de aceeaşi perioada din 2018 (23,9%) a crescut cu 2,1 puncte  procentuale.  La hoteluri s‐a înregistrat cel mai ridicat indice de utilizare de 30,1%.

Durata medie a sejurului a fost în ianuarie – iunie 2019 de 2,0 zile.    În Regiunea Centru, judeţul Braşov ocupă locul I la sosiri cu 46,1% şi la înnoptări cu 45,9%, din totalul  sosirilor, respectiv al înnoptărilor regiunii.

La nivel naţional, judeţul Braşov ocupa locul al II‐lea atât la sosiri cu ponderea de 11,3% cat si la  înnoptări cu ponderea de 10,8% (după Municipiul Bucureşti).

JUDEŢUL BRAŞOV ‐ Iunie 2019 
Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistică a celor 754 unităţi de cazare care au raportat  activitate turistică în aceasta luna a fost de 26167 locuri, cu 2,1% mai mică decât în luna iunie 2018.    În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, hotelurile au deţinut ponderea de 44,3%, pensiunile  agroturistice 20,6%, pensiunile turistice 17,6%, vilele turistice 5,8%, cabane turistice 3,9%, hosteluri  3,0%, moteluri 2,1%, ş i celelalte tipuri de  structuri de primire 2,7%.
5

Unităţile de cazare clasificate cu 3 stele reprezintă 50,6% din capacitatea de cazare în funcţiune; urmate  în ordine descrescătoare de  cele cu 4 stele (24,1%), 2 stele (14,4%), o stea (5,7), 5 stele (4,1%) ş i  neclasificate (1,1%).    Sosirile turiştilor au fost în număr de 115433 persoane, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de  cazare, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, înregistrând o creştere cu 4,2%.      Turiştii români au reprezentat 80,2% din numărul total de sosiri, avand o pondere mai mare decat cea  din iunie 2018 (77,1%). Numărul turiştilor români a crescut cu 8,4% comparativ cu luna iunie 2018, în  timp ce numărul turiştilor străini a scazut cu 10,1%.    Sosirile în hoteluri deţin o pondere de 61,0%, cele în pensiuni turistice au reprezentat 14,2% iar cele în  pensiuni agroturistice 13,3%.    Turiştii au preferat să se cazeze în structuri de primire turistică de 3 stele (47,0%), apoi în ordine  descrescătoare: 4 stele (34,1%), 2 stele (8,8%), 5 stele (6,9%), 1 stea (2,5%), neclasificate pe stele (0,7%).

Dintre turiştii străini care s‐au cazat în judeţul Braşov, 70,6% sunt din Europa, 18,7% sunt din Asia, 8,4%  sunt din America de Nord şi 2,3% sunt din alte zone sau din ţări nespecificate.      Înnoptări  Total Români  Străini ‐ număr zile ‐  Iunie 2019  215830 171715  44115 Iunie 2018  202526  152801  49725  Iunie 2019 faţă de Iunie 2018 (%)  106,6  112,4  88,7

Înnoptările  au  fost  în  creştere  cu  6,6%  faţă de  luna  iunie  2018.  Înnoptările  turiştilor români,  au  reprezentat 79,6%, iar ale turiştilor străini 20,4%.    Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările în hoteluri au reprezentat 60,2%, cele în pensiuni  turistice 14,4% şi în pensiuni agroturistice 14,5%.                        Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile (1,9 zile la turiştii români şi 1,9 zile la cei străini), mai mare  decât cea înregistrată în luna iunie 2018 (1,8 zile).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 27,6%, mai mare cu  2,8  puncte procentuale decât cel înregistrat în luna precedentă şi mai mare cu 2,2 puncte procentuale faţă  cel din luna iunie 2018.  Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare cel mai mare s‐a înregistrat la hoteluri apartament, 44,4%.                                                                                                                %

Brasov
În Regiunea Centru, în luna iunie 2019, judeţul Braşov ocupa locul I, atât la sosiri cât şi la înnoptări, cu  41,0%, din totalul sosirilor regiunii, respectiv 37,5% din totalul înnoptărilor regiunii.    La nivel naţional, în luna iunie 2019, judeţul Braşov ocupa locul al III‐lea după Constanta si Municipiul  Bucureşti atât la sosiri cât şi  la înnoptări, cu ponderea de 8,8% respectiv 7,2%.
8

PRECIZĂRI METODOLOGICE  1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistică lunară referitoare la “Frecventarea structurilor de  primire turistică cu funcţiuni de cazare” ( TURISM 1 A) pentru sosirile ş i înnoptările în structurile de  primire turistică cu funcţiuni de cazare, în conformitate cu Directiva Consiliului European nr. 57/1995  referitoare la colectarea informaţiilor statistice în domeniul turismului.  2. Definiţii  Sosirea unui turist într‐o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează  când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe  nopţi, În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură  sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.  Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este  înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent  spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat, Sunt incluse  aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).  Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de  cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într‐o perioadă determinată.  El se calculează prin raportarea numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în  funcţiune, din perioada respectivă.  Durata medie a sejurului se calculează ca raport între numărul de înnoptări şi numărul de sosiri  3. Sursa datelor: cercetarea statistică referitoare la “Frecventarea structurilor de primire turistică cu  funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire turistică cu o capacitate de cazare de  minim 10 locuri‐pat care funcţionează în luna de referinţă.  4. Datele sunt provizorii şi pot fi revizuite periodic pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de  către operatorii economici.  5. Informaţii suplimentate se pot obţine din baza de date TEMPO on line a Institutului Naţional de  Statistică.

One thought on “Brașov, locul II pe țară la turism. Din ce țări provin turiștii

  • 22 august 2019 la 10:00
    Permalink

    Bravo,o masura necesara avand in vedere cat de mult s-au inmultit!!

    Răspunde

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: