Blocaj administrativ la Predeal

Prin neadoptarea unei hotărâri privind alegerea primarului orasului
Predeal, în mod voit si nejustificat din punct de vedere legal, consilierii
locali au creat un blocaj administrativ în ceea ce priveste buna functionare a 
unitătii administrativ-teritoriale Predeal.
S-a ajuns la această situatie în urma unei cronologii de împrejurări după cum
urmează:
Prin Ordinul Prefectului (OP) judetul Bra ov nr.526 din 22.06.2017, s-a constatat
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar
al orasului Predeal al lui Liviu Cocos (PNL), ca urmare a condamnării pentru
comiterea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.
Ordinul a fost atacat în Contencios Administrativ si a făcut obiectul dosarului
nr.3733/62/2017. Prin sentinta civilă nr.849/CA/06.06.2018 rămasă definitivă, ca
urmare a pronuntării Hotărârii nr.1744 din 23.10.2018 de către Curtea de Apel
Brasov, actiunea formulată de către Liviu Cocos , având ca obiect anularea OP în
spetă, a fost respinsă.
Astfel, de la data de 22.06.2017, atributiile functiei de primar au fost exercitate de drept de către viceprimarul Nicolae Bucur (PN -CD), până în data de 31.10.2017, când Consiliul Local Predeal i-a încetat mandatul, în aplicarea strictă a prevederilor art.9 din Legea nr.393/20049, prin HCL nr.140/31.10.2017, întrucât si
Nicolae Bucur a fost condamnat la un an închisoare pentru abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor.
De la acea dată, Consiliul Local Predeal si-a ales un nou viceprimar în conditiile
legii, în persoana lui Flesieru Sebastian Constantin (PNL).
Dar, prin adresa nr.5/07.02.2019, presedintele organizatiei judetene PNL Brasov, Adrian Ioan Vestea, a sesizat Institutia Prefectului judetul Brasov cu privire la 
faptul că Flesieru Sebastian Constantin a fost exclus din organizatia locală PNL
Predeal, conform Deciziei nr.33/04.09.2018 a Biroului politic jude ean PNL
Brasov, validată de Decizia nr.3/24.09.2018. Decizia i-a fost comunicată si lui
Flesieru Sebastian Constantin în termenul legal, de cinci zile de la adoptare, care a contestat-o la Comisia Judeteană de Arbritraj a PNL Brasov. Contestatia i-a fost
respinsă, după cum reiese din minuta Hotărârii nr.66/05.02.2019, ca fiind
neîntemeiată.
În consecintă, s-a emis OP nr.255/05.03.2019 de încetare a mandatului de
consilier local pe numele lui Flesieru Sebastian Constantin înainte de expirarea duratei normale a acestuia în Consiliul Local Predeal si declararea ca vacant al
locului acestuia. Si acest Ordin a fost atacat în Contencios Administrativ, Fleseriu Sebastian
Constantin solicitând instantei suspendarea efectelor OP nr.255/05.03.2019
Actiunea i-a fost admisă de Tribunalul Brasov, până la solutionarea definitivă a
litigiului nr. 567/62/2019 aflat pe rolul aceleiasi instante, prin care Fleseriu 
Sebastian a dat în judecată PNL sucursala Brasov din cauza excluderii sale din
PNL.
„Institutia noastră a formulat recurs solicitând desfiintarea Deciziei civile
nr.326/2019 a Tribunalului Brasov, prin care s-a dispus suspendarea OP
nr.255/05.03.2019. Termenul în acest dosar este data de 27.07.2019”, a precizat
prefectul Marian Rasaliu.
După ce Consiliul Local Predeal a luat act de prevederile OP nr.255/05.03.2019, a
ales din rândul consilierilor locali, în baza HCL nr.18/15.03.2019, în conditiile legii,
un alt viceprimar, în persoana lui Adam Lucian (ALDE), care a preluat si atributiile
de primar al localitătii Predeal. Însă, în data de 26.06.2019, Adam Lucian si-a dat demisia din functia de
viceprimar al orasului Predeal. Ca urmare, în sedinta extraordinară a CL Predeal din data de 28.05.2019, s-a constatat încetarea înainte de expirarea duratei normale, a calitătii de viceprimar a lui Adam Lucian, ca urmare a demisiei acestuia.
„Desi pe ordinea de zi a respectivei sedinte a CL Predeal figura si un proiect de
HCL privind alegerea unui nou viceprimar al orasului Predeal, consilierii locali au
hotărât de comun acord să amâne acest proiect pentru o sedintă ulterioară. De
mentionat este că, potrivit prevederilor legale, pe toată durata în care postul de
primar este vacant, functiile acestuia sunt preluate de viceprimar, iar competenta
alegerii acestuia cade în sarcina exclusivă a Consiliului Local. Având în vedere toate acestea, în data de 1.07.2019 am atentionat CL Predeal că, prin
neadoptarea unei hotărâri privind alegerea viceprimarului, în mod voit si
nejustificat din punct de vedere legal, consilierii locali au creat un blocaj
administrativ în ceea ce priveste buna functionare a UAT Predeal. De asemenea, 
de la data vacantării functiei publice de primar al orasului Predeal până în luna
mai a acestui an, institutia noastră a informat MAI, lunar, despre necesitatea
organizării de alegeri locale partiale, atât la Predeal, cât si în celelate patru
localităti cu probleme oganizatorice si administrative – Bran, Părău, Hoghiz si Augustin, aceasta din urmă având si Consiliul Local dizolvat”, a declarat prefectul Marian Rasaliu.
Potrivit prevederilor art. 132, alin.2, din Legea nr.115/2015 privind alegerea
autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, „cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliilor locale, Consiliului
General al Municipiului Brasov, consiliile judetene, primari, primarul general al
municipiului Bucuresti si pentru presedintii ai consiliilor judetene”.
„În concluzie, alegerea unui viceprimar de către Consiliul local este o chestiune
politică, în sarcina consilierilor locali aflati în functie în deliberativul orasului Predeal. Nu trebuie să uităm că atât primarii cât si consilierii locali au fost alesi de
bună credintă si investiti cu încredere de către cetăteni si mi-as dori ca si ei, alesii, 
să întoarcă acest lucru locuitorilor din Predeal care trebuie respectati. Vreau să
avem cu cine vorbi la Predeal din punct de vedere administrativ, drept pentru care îi rog pe consilierii locali ai orasului Predeal ca, în regim de urgentă, să-si
desemneze un viceprimar”, a încheiat prefectul.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: