Bani pentru dezvoltare și investiții. Ce buget va avea Municipiul Făgăraș

Primăria Făgăraș a pregătit bugetul pentru anul 2021. Vezi cum vor fi cheltuiți banii!

PROPUNERE BUGET PENTRU ANUL 2021

SECTIUNEA DEZVOLTARE – INVESTITII PUBLICE LOCALE

   

 

Nr.
crt.
Denumire investitie Valoare
totala a contractului
lei
A SERVICII 338,583.39
1 Elaborare documentatii  tehnice POR 8.3 A (Cantina) 127,500.00
2 Actualizarea parțială a documentației tehnico-economice fază de proiectare  D.A.L.I., Audit luminotehnic  și Audit electro-energetic, pentru Iluminat public stradal în Municipiul Făgăraș 35,700.00
3 Consultanță preluare terenuri de pe fosta platforma a Combinatului Chimic Fagaras 124,950.00
4 Servicii suport tehnic si mentenanta platformă online Bugetare Participativă 50,433.39
B LUCRARI 36,023,499.31
I. CHELTUIELI MATERIALE –   CONTRACTE 4,741,565.22
1 Lucrări de întreținere îmbrăcăminte asfaltică prin plombări 3,357,564.91
2 Lucrări de împietruire străzi 142,261.41
3 Lucrări canalizare Zona Combinat – cvartal T5 intersecție str. Ciocanului 23,375.90
4 Lucrări – Aducere la cotă cămine str. Iazul Morii și str. D.I. Șenchea 51,051.00
5 Lucrări de reparații balcoane blocuri ANL 71,400.00
6 Prestări servicii lifturi blocuri ANL și autorizare CNCIR 35,700.00
7 Lucrări de reparații acoperiș blocuri. ANL –C-D-H-I 119,000.00
8 Lucrări demolare coș fum și vas expansie bloc nr. 7 str. Negoiul 30,940.00
9 Lucrari de amenajare la Gradinita Pinochio str. 1 Dec. si Corp cladire Gradinita Combinat. 21,446.82
10 Amenajare rampa persoane cu dizabilitati Bl. B, ANL 16,767.85
11 Lucrari de reparatii si renovare birouri 51,907.07
12 Instalatie paratraznet Gradinita ALBINUTA 14,727.73
13 Lucrari de amenajare trotuar str. Forjei si alee pietonala Str. Parcului 121,229.98
14 Lucrari amenajare trotuare  in mun. Fagaras 13,217.56
15 Lucrari reparatii pardoseli din parchet Lic. Teologic C-tin Brancoveanu. 5,523.12
16 Alimentare gaze naturale apartament in str. T. Vladim. BL. C Turn, Ap.11 2,879.80
17 Reparatie canalizare la Spitalul Municipal Fagaras. 14,768.90
18 Lucrari de reparatii la intreg imobilul-cladire D+P+E, situate in str. Republicii, nr. 27 526,851.58
19 Intocmire rapoarte urmarire in exploatare (cladiri, drumuri, poduri) 120,951.60
II. INVESTITII 31,281,934.09
1 Lucrări de extindere rețea canalizare –str. Forjei 259,864.86
2 Dirigenție de șantier extindere rețea canalizare –str. Forjei 1,948.98
3 COTE ISC – 0,1%;0,5% Regularizare extindere rețea canalizare –str. Forjei 1,310.24
4 Reabilitare str. D-na Stanca 3,872,134.86
5 Lucrări de evacuare ape pluviale, str. D-na Stanca 1,031,135.00
6 Dirigenție de șantier –lucrări evacuare ape pluviale D-na Stanca 7,733.22
7 Dirigenție de șantier –Reabilitare str. D-na Stanca 33,020.12
8 COTE I.S.C. Reabilitare D-na Stanca + Evacuare ape pluviale
0,1%; 0,5% Regularizare
24,722.90
10 Dirigenție de șantier – PNDL 1 156,485.00
11 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului PNDL 1 128,877.00
12 COTE ISC PNDL 1 – Regularizare 0,1%;0,5% 291,518.95
13 Amenajare sectia de PEDIATRIE la spitalul “Dr. Aurel Tulbure” Mun. Fagaras 2,877,723.69
14 Dirigentie de santier PEDIATRIE 50,708.28
15 COTE I.S.C. 0,1% ; 05% Regularizare PEDIATRIE 14,509.55
17 Dirigentie de santier – PNDL CANALIZARE 35,006.23
18 COTE I.S.C. – 0,1% ; 0,5% Regularizare – PNDL CANALIZARE 0.00
19 Bransament si retea interioara de alimentare cu apa a rezervei de apa potabila la Spitalul Mun. Fagaras Dr. A. Tulubure 202,554.93
20 Modernizare sala sport Colegiul National “Radu Negru” 535,511.01
21 Dirigentie de santier – sala sport CNRN 8,032.67
22 COTE I.S.C. 0,1% ; 05% Regularizare  – sala sport CNRN 2,700.05
24 Dirigentie de santier – Inchidere Rampa deseuri AFM 39,674.78
25 COTE I.S.C. 0,1% ; 05% Regularizare – Inchidere Rampa deseuri AFM 41,188.88
26 Contract delegare gestiune serviciu iluminat public in Municipiul Fagaras prin concesionare 21,665,572.90
  TOTAL 36,362,082.70

 

 

Nr.
crt.
Titlu proiect/investitie Cod/nr. referinta
proiect
Valoare proiect/
investitie
1 PROIECTE P.N.D.L.   53,037,646.17
1 “Asfaltare si modernizare drumuri de interes local, in Municipiul Fagaras” / 48,516,351.99
2 “Extindere canalizare in Mun. Fagaras, Str. Salcamului, Sos. Hurezului” PNDL / 4,521,294.18
2 PROIECTE C.N.I.   28,277,311.00
1 “Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în municipiul Făgăraș” / 28,277,311.00
3 PROIECTE A.F.M.   9,329,538.48
1 “Inchidere rampa deseuri in Municipiul Fagaras” 42/N/
19.07.2019
8,216,676.00
2 “Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Fagaras prin montare corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune” / 1,112,862.48
3 PROIECTE BUGET LOCAL   48,701,466.27
1 “Proiectare si executie varianta ocolire Municipiul Fagaras” / 47,448,645.00
2 Proiecte implementate in cadrul procesului de “Bugetare particpativa” – editia 2020   127,081.27
 3 Gradinita str. Negoiu 2 – bransamente si amenajari exterioare   1,125,740.00
4 PROIECTE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE   241,292,461.52
1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraş – Cetatea Făgăraşului 116569 29,106,349.00
2 Construcții grădinițe Regiunea Centru 125151 332.849,69
3 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov 120952 6,215,852.25
4 Administratie publica împreuna cu cetatenii 126332 2,257,801.75
5 Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Retelei de strazi urbane, in vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș 123133 21,174,097.23
6 Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș 122962 5,181,534.56
7 Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Fagaras 126351 11,323,741.33
8 Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraş 119358 43,857,976.90
9 Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraş 119359 45,743,990.64
10 Modernizare şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş 119360 45,737,226.73
11 Reabilitare, modernizare, extindere, dotare cantina de ajutor social si infiintare si dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Făgăraş 126659 3,222,981.23
12 Integrare sociala prin dezvoltarea activitatilor cultural-educative si recreative in Municipiul Fagaras 125406 26,399,481.90
13 Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură 143410 1,071,428.00
  TOTAL   380,638,423.44

 

 

A Achizitii noi SERVICII Valoare
a contractului
cu TVA
1 Consultanta elaborare Cereri de finantare  si consultanta 3,091,300.00
1.1. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională /metropolitană a municipiului Făgăraș  – modernizarea coridorului de mobilitate SUD” – PNRR 362,348.00
1.2. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională /metropolitană a municipiului Făgăraș  – modernizarea coridorului de mobilitate NORD” – PNRR 362,348.00
1.3. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Dezvoltarea activităţilor culturale și recreative în Municipiul Făgăraș prin restaurare și reconversie Sinagogă  în  Centru Cultural  Internaţional, consolidare, restaurare si punere in valoare centru cultural Baia Comunala și modernizare spații verzi – PNRR 287,462.00
1.4. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al municipiului Fagaras – ansamblul arhitectural Cetatea Fagarasului – castel si corp garda nord – corp garda sud si turn intrare poarta 431,194.00
1.5. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Consolidarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Colegiului National «Radu Negru» Fagaras – PNRR 287,462.00
1.6. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Reabilitarea, modernizarea si dotarea  Colegiului National «Doamna Stanca» (corp c1, c2), inclusiv cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei – PNRR 287,462.00
1.7. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Colegiului Tehnic «Aurel Vijoli» – PNRR 287,462.00
1.8. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare “Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Grupului Scolar «Dr. I. Senchea» – PNRR 287,462.00
1.9. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare proiect decontaminare situri industriale – POIM 4.3 157,800.00
1.10. Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare proiect statii de reincarcare pentru vechicule electrice – AFM 19,000.00
1.11. Servicii de consultanta actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Fagaras si extindere pentru zona urbana functionala /metropolitana a municipiului Fagaras 160,650.00
1.12. Servicii de consultanta elaborare Strategia Integrata de Dezvotare Urbana a Municipiului Fagaras 2021 – 2030 160,650.00
2 Achizitii noi elaborare DOCUMENTATII TEHNICE SI STUDII 3,815,409.71
2.1. Documentatii tehnice pentru proiectul “Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională /metropolitană a municipiului Făgăraș  – modernizarea coridorului de mobilitate NORD” – PNRR 510,205.00
2.2. Documentatii tehnice pentru proiectul “Dezvoltarea activităţilor culturale și recreative în Municipiul Făgăraș prin restaurare și reconversie Sinagogă  în  Centru Cultural  Internaţional, consolidare, restaurare si punere in valoare centru cultural Baia Comunala și modernizare spații verzi – PNRR 255,102.00
2.3. Documentatii tehnice pentru proiectul “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al municipiului Fagaras – ansamblul arhitectural Cetatea Fagarasului – castel si corp garda nord – corp garda sud si turn intrare poarta – PNRR 1,606,500.00
2.4. Documentatii tehnice pentru proiectul “Consolidarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Colegiului National «Radu Negru»  Fagaras” – PNRR 255,102.00
2.5. Documentatii tehnice pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea si dotarea  Colegiului National «Doamna Stanca» (corp c1, c2), inclusiv cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei – PNRR 255,102.00
2.6. Documentatii tehnice pentru proiectul “Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Colegiului Tehnic «Aurel Vijoli» – PNRR 255,102.00
2.7. Documentatii tehnice pentru proiectul “Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Grupului Scolar «Dr. I. Senchea» – PNRR 255,102.00
2.8. Documentatii tehnice  decontaminare situri industriale POIM 4.3 157,800.00
2.9. Documentatii tehnice (faza SF si PT) si asistenta din partea proiectantului  – statii incarcare – AFM 38,380.00
2.10. Documentatii tehnice faza PT- instalatii tehnice si sanitare si asistenta din partea proiectantului – FRDS 33,320.00
2.11. Documentatii tehnice faza PT – amenajare 2 grupuri sanitare cu cafenea si terasa in zona Cetatii Fagaras – bugetul local 143,990.00
2.12. Proiectare si asistenta tehnica – “Extindere retea electrica str. Libertatii” 49,704.71
B Achizitii noi LUCRARI 5,491,017.49
1 Lucrari reabilitare imobil Cresa Mamaruta corp B (N. Balcescu, nr. 53) 460,000.00
2 Lucrari reparatii Sinagoga Fagaras 450,000.00
3 Bugetare participativa – editia 2020 202,155.00
4 Bugetare participativa – editia 2021 500,000.00
5 Lucrari de amenajare spatiu: STAREA CIVILA si EVIDENTA POPULATIEI 380,800.00
6 Bransament GAZ proiect. si exec. la BAZIN INOT ACOPERIT SI STADION 178,500.00
7 Bransament APA-CANAL proiect. si exec. la BAZIN INOT ACOPERIT SI STADION 1,428,000.00
8 Bransament ELECTRIC proiect. si exec. la BAZIN INOT ACOPERIT SI STADION 1,190,000.00
9 Executie lucrari “Extindere retea electrica str. Libertatii” 489,742.49
10 L.T.E. Parc REGINA MARIA, ridicare topo, studio geo 119,000.00
11 Asfaltare teren sport Liceul Teologig Ortodox “Sf. C. Brancoveanu” 92,820.00
  TOTAL GENERAL 12,397,727.21

 

 

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  –  429. 398.233,35 LEI

 

 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

 

  • cheltuieli salariale: 200.000 lei
  • transferuri catre subunitati: 100.000 lei
  • cheltuieli asistenta sociala 310.000 lei
  • cheltuieli cu bunuri si servicii 540.000 lei

 

TOTAL SECTIUNEA DE  FUNCTIONARE  –   58.150.000   LEI

 

 

TOTAL GENERAL    –   487.548.233,35 LEI

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: