Bani europeni pentru orașul Zărnești

Orașul Zărnești își va reabilita infrastructura spitalicească și va da destinație culturală unei clădiri administrative, cu fonduri europene. Primăria oraşului Zărneşti a depus două proiecte și a semnat contractul de finanțare pentru un altul, în 2018.

Avem în vedere îmbunătăţirea vieţii locuitorilor orașului, de la nevoile de bază, până la cele superioare, cultura. Am început modernizarea orașului, de câțiva ani și am așteptat oportunități. Că este vorba despre fonduri guvernamentale sau europene, vrem să folosim toți acești bani, pentru că ni se cuvin, sunt fonduri provenite din contribuțiile cetățenilor. Iar banii cheltuiți cu inteligență și nu risipiți, se întorc, într-o formă sau alta, la contribuabili.”, declară primarul orașului Zărnești, Alexandru Igrișan.

În data de 04.09.2018 cererea de finanţare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, refuncţionalizare clădire şi conversie în clădire multifuncţională pentru : muzeu, clubul copiilor, bibliotecă, ceainărie”, cod SMIS 123991, cod apel : POR 381/13/1/ Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România/1/Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Proiectul are în vedere convertirea imobiluluifostei judecătorii din clădire administrativă într-o clădire culturală multifuncțională menită a-și aduce aportul la viața culturală și socială a comunității. În acest sens, prin proiect se propune amenajarea clădirii pentru a primi trei funcțiuni aflate la granița dintre social și cultural. Acestea sunt:

1.Un muzeu al orașului. Este necesar ca istoria, personalitățile și etnografia zonei să fie făcute cunoscute publicului larg. În ciuda faptului că de aici au plecat multe personalități care au determinat parcursul istoric al țării, prezentarea lor în acest loc lasă mult de dorit. Iar Zărneștiul este un oraș cu un mare aflux de turiști, dintre care mulți sunt interesați de mesajele culturale.

  1. Clubul copiilor.Este o dotare binevenită, atât pentru copiii orașului, care pot găsi aici un loc în care să-și poată arăta îndemânarea și măiestria într-un cadru organizat, cât și pentru copiii turiștilor, care pot rămâne cu experiențe foarte utile legate de acest colț de Țară a Bârsei.
  2. Bibliotecă orășenească. Dat fiind faptul că vechea bibliotecă orășenească, care își avea sediul în vechiul club al uzinei s-a deteriorat iremediabil, este necesară amenajarea unei noi biblioteci orășenești. La această necesitate concură și modificările esențiale care au fost aduse conceptului de bibliotecă datorită avansului contemporan al tehnologiei.

Valoarea totală a cererii de finanţare este de 3.123.865,26 lei, din care 3.031.387,9 lei fonduri europene şi 62.477,31 lei contribuţie buget local.

 

În 0.10.2018 a fost depusă cererea de finanţare pentru proiectul “ Dotare ambulatoriu Spital orăşenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez cu aparatură medicală şi mobilier”, cod apel : POR266/8/1 Operaţiunea 8.1.A. Ambulatorii/1/Operaţiunea 8.1.A. Ambulatorii.

Proiectul presupune o abordare complexă si integrată astfel încât la finalizarea implementării acestuia să se obtină rezultate importante în ceea ce priveste calitatea serviciilor medicale prestate în ambulatoriu şi scăderea numărului internărilor evitabile. În cadrul procesului de elaborare a cererii de finanţare s-a urmărit ca investitia să poată fi mentinută pe o perioadă foarte mare cu costuri materiale foarte mici prin includerea de echipamente calitative şi agrementate tehnic.

Grupul tintă care va beneficia de rezultatele proiectului este format din persoanele deservite de serviciile medicale ale Ambulatoriului Spitalului orăşenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez, în număr de aproximativ 42.000 locuitori din Orasul Zărnesti, precum si din teritoriul arondat. Dintre acestia, 26.505 locuitori sunt în Orașul Zărnești conform datelor publicate de Institutul National de Statistica la 18.09.2018. Beneficiarul direct al proiectului este Ambulatoriul Spitalului orăşenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez, care va putea oferi servicii medicale la standarde europene. Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt reprezentati de

Valoarea totală a cererii de finanţare este de 10.168.535,72 lei, din care 9.965.165,3 lei fonduri europene şi 203.370,421 lei contribuţie buget local.

 

În data de 01.11.2018, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală Centru – Alba Iulia, a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Creşterea eficienţei energetice a clădirii spitalului Dr. Caius Tiberiu Spârchez „ în valoare totală de 22.022.124,84 lei, din care  19.335.157,78 lei (aproape 4,3 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile.

Principalul obiectiv al proiectului este reabilitarea termică şi creşterea eficienţei energetice a clădirii, prin derularea de lucrări de intervenţie cu scopul termoizolării clădirii si consolidării corpurilor componente, modernizării instalaţiei de preparare si distribuire a agentului termic şi a apei menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrări conexe.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu peste 50% a consumului anual de energie primară, până la valori sub 149 kWh/mp/an, precum şi a consumului de gaze cu efect de seră pentru clădirea izolată termic, până la valori sub 42 Kg/mp/an. Acest obiectiv va fi atins prin sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori, refacerea stratului hidroizolator şi izolarea termică a peretilor exteriori, ajustarea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie din aluminiu dublu stratificat, cu folie de aluminiu la exterior, împotriva radiaţiilor şi intemperiilor, sporirea rezistenţei termice corectate a pardoselii şi a teraselor si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu, inclusiv creşterea randamentului sursei de căldură şi modificarea traseelor de distribuţie a acesteia.

Investițiile – în valoare totală de 22.022.124,82 lei, din care  19.335.157,78 lei (aproape 4,3 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile – se vor finaliza la finalul lunii ianuarie 2022.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: