Avizul UDMR condiționează ocuparea funcției de director în cele mai multe școli și licee din județul Covasna

Peste 100 de cadre didactice covăsnene și-au depus dosarul pentru a deveni directori sau directori adjuncți.

În perioada septembrie-decembrie 2021 se va desfășura concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat după calendarul aprobat de Ministerul Educației.

În județul Covasna au fost scoase la concurs 79 de funcții vacante de director și 38 funcții vacante de director adjunct (în total 117 funcții), fiind depuse 103 dosare. După finalizarea etapei de verificare a dosarelor de înscriere, 93 de dosare au fost aprobate și 10 respinse.

Pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale, candidații trebuie să aibă avizele din partea partidelor reprezentative, care trebuie depuse înaintea probei de interviu și nu înainte de validarea rezultatelor finale.

Această condiție este reglementată prin Ordinul 5195 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat publicat în Monitorul Oficial nr. 848/06.09.2021, care prevede că „numirea în funcțiile de director și director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se face cu avizul motivat al organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităților naționale”.

Totodată, Metodologia prevede obligativitatea ca directorii din unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale să cunoască limba respectivă, fapt ce trebuie dovedit cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificate de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

De asemenea, Metodologia mai prevede ca în unitățile de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori să cunoască limba respectivă, fapt ce trebuie dovedit cu documente justificative.

Pe raza județului Covasna peste 70% dintre unitățile de învățământ preșcolare sunt cu predare integrală sau au secții de predare în limba maghiară.

 

Ce posturi sunt scoase la concurs:

Dă clic pentru a accesa Lista%20posturilor%20scoase%20la%20concurs.pdf

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: