Au fost lansate noi licitaţii pentru investiţii în unităţile de învăţământ din Brașov

Miercuri, 29 august, au fost lansate două proceduri de achiziţie care au ca scop realizarea unor noi investiţii în unităţile de învăţământ din Braşov. Cele două achiziţii publice vizează Proiectarea şi execuţia de reparaţii capitale la imobilul situat pe str. Poarta Şchei, nr.14 – corpul E al Liceului Teoretic Johannes Honterus (cu nr. CN 1003706) şi întocmirea Documentaţiilor tehnice pentru Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități în unități de învățământ.

,,Miercuri am postat pe SICAP anunţurile de achiziţie publică pentru realizarea unor noi investiţii în unităţile de învăţământ. Este vorba despre reparaţiile la unul dintre corpurile Liceului Honterus şi de pregătirea documentaţiilor necesare pentru a asigura accesul facil persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în 38 de grădiniţe, şcoli şi licee, respectiv 42 de cădiri. Toate aceste lucrări, fie că vorbim de extinderea clădirilor, de reparaţii capitale sau curente, de creşterea siguranţei sau de crearea de acces facil au un singur scop, acela de a asigura copiilor din Braşov cele mai bune condiţii de învăţare, astfel încât aceştia să aibă cele mai bune rezultate şi, implicit, să contribuie la dezvoltarea oraşului nostru. Educaţia este unul din domeniile prioritare pentru Municipalitate şi vom continua să investim în ea. “, a declarat primarul George Scripcaru.

 

Detalii proceduri:

 

Proiectare si executie,  RK imobil str. Poarta Schei, nr.14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus, corp E)

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10.10.2018, ora 15.00.

Tipul procedurii: licitaţie deschisă.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Valoare: 1.735.331,78 lei + TVA.

Durata contractului: 17 luni.

 

Detalii caiet de sarcini:

Situaţie existentă: cladirea are statut de monument istoric, datand din 1806, cu modificari în 1875. El face parte din categoria monumentelor istorice (Orfelinatul Tartler), cod LMI BV-II-m-A-11500.  Imobilul este construit în partea de început a sec.XIX, a avut funcţiunea de orfelinat german pentru copii, gradiniţă, iar în prezent, funcţiunea pe care o are, este unitate de învăţământ.

Având în vedere că au trecut peste 200 ani de la realizarea construcţiei, iar în tot acest timp au fost şi cateva cutremure, sunt necesare executarea unor lucrări de reparaţii capitale. Starea tehnică generală fiind relativ bună. Cladirea are regim de înăltime Subsol + Parter + Etaj + Mansarda.

Soluţia propusă:

-eliminare igrasie şi scăderea gradului de umiditate din teren, prin eliminarea surselor de apă din incintă prin remedierea defecţiunilor instalaţiilor deteriorate; hidroizolarea corectă a fundaţiilor;

-consolidarea fundaţiilor existente prin injectarea cu lapte de ciment a fisurilor şi umplerea cu ciment a crăpăturilor şi golurilor existente;

– intervenţii recomandate pentru restaurare şi consolidare pentru îmbunătăţirea confortului şi funcţionării corecte a clădirii;

– şarpanta se va calcula la normele actuale privind rezistenţa la stratul de zăpadă;

– se vor verifica elementele componente ale planşeului de lemn de peste etaj la rezistenţele prevăzute de normele actuale;

– se va verifica starea de uzură a acestor elemente, în scopul înlocuirii/consolidării lor;

– se vor executa operaţii de restaurare a finisajelor;

– în plus, se recomandă, în mod obligatoriu, lucrări de reparaţii ale avariilor locale (fisuri, crăpături), care să aducă structura în starea iniţială;

In urma efectuării auditului energetic s-a propus următorul pachet de lucrări:

– reabilitarea termică a pereţilor către pod, prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curăţarea şi spălarea stratulului suport; pozarea şi fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de şpaclu armată cu plasă de fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă.

– reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel, se impune o izolare termică suplimentară. Pentru aceasta se vor monta plăci de vată minerală bazaltică, cu grosimea de 20 cm. Peste termoizolaţie se va monta un strat de protecţie din scandură.

– se va monta instalaţie de paratrăsnet. Clădirea va avea instalaţie de paratrasnet şi va fi legată la o instalaţie proprie de împământare.

– se vor reface în totalitate instalaţiile electrice, asigurându-se condiţii de iluminare, conform normelor în vigoare pentru fiecare spaţiu şi se va avea în vedere respectarea condiţiilor de menţinere a parametrilor nivelului de performanţă şi siguranţă. Iluminatul va fi asigurat cu corpuri LED, ce vor fi comandate de către întrerupătoare monofazate simple.

– se vor înlocui radiatoarele cu ţevi de legătură din cupru. În centrala termică vor fi montate două cazane în condensaţie.

– se vor înlocui lavoarele, vasele de WC cu rezervoare cu capace, baterii lavoar, distribuitoare şerveţele şi săpun, uscătoare mâini, porthârtie, oglinzi, etajere. Instalaţia de apă rece şi caldă va fi realizată cu ţeava PRP. Instalaţia de scurgere a apei menajere se va realiza din ţeavă PVC şi va fi prevazută cu clapete antiretur şi piese de curăţire.

 

Documentaţii tehnice Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități în unități de învățământ

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 01.10.2018, ora 15.00.

Tipul procedurii: licitaţie deschisă.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Valoare: 35.457,72 lei + TVA.

Durata contractului: 5 luni.

 

Detalii caiet de sarcini:

Documentațiile se vor elabora în volume distincte, pe fiecare locație în parte, pe faze de proiectare, astfel:

* Expertiza tehnică,

* Proiectul tehnic (deviz general, antemăsurători, liste de cantități, caiete de sarcini, fișe tehnice pentru principalele materiale, DDE )

 

Sorin Toarcea

Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

 

 

 

 

 

Lista unităţilor de învăţământ

 

1 Gr. cu prog.prelungit nr.3                 Scolii nr.11
2 Gr.cu prog.normal nr.3B Carierei nr. 15
3 Gr.cu prog normal nr.5 Inului nr. 14
4 Gr. cu prog. prelungit nr.7 Câmpului nr. 4
5 Gr. cu prog. prelungit nr.8 Al. I. Cuza nr. 10
6 Gr.cu prog. săptămânal nr.9 A. Vlaicu nr. 26 B
7 Gr. cu prog. prelungit nr.10 M. cel Bătrân nr. 9
8 Gr. cu prog. normal nr.12A Matei Basarab nr. 7
9 Gr. cu prog. prelungit nr.13 corp A: Agriselor nr.10                       corp B: I.Maniu nr. 10
10 Gr. cu prog prelungit nr.14 15 Noiembrie nr. 70
11 Gr.cu prog. normal nr.14A Transilvaniei nr. 6
12 Gr. cu prog. prelungit nr.19 Barbu Lăutaru nr. 8
13 Gr. cu prog.normal nr.21A Brazilor 18
14 Gr. cu prog. prelungit nr.21 Vișinului nr. 4
15 Gr. cu prog. prelungit nr.22 B-dul Ștefan cel Mare nr. 16A
 16 Gr. cu program prelungit nr.23 Jupiter nr.4A
17 Gr. cu prog. prelungit nr.24 Aurora nr. 24
18 Gr. cu prog. prelungit nr.25 Mercur nr.10
19 Gr. cu prog. prelungit nr.28 Albăstrelelor nr. 10 bis
20 Gr. cu prog. prelungit nr.29 Mimozei nr. 11
21 Gr. cu prog. prelungit nr.31 Drezinei nr. 2
22 Gr. cu prog. normal nr.31 ŞG Simeria nr. 5
23 Gr. cu prog. normal nr.31A Pavilioanele CFR nr.15
24 Gr. cu prog. prelungit nr.33 Olteț nr.11
25 Gr. cu prog. prelungit nr.36 Ștefan cel Mare nr.11
26 Gr.cu prog. normal “A.Lajos” Corp A si B ; str.Uranus nr. 3A
27 Șc.Generală nr.2 B-dul Ștefan cel Mare nr. 15
28 Şc.Generală nr.5 corp C: Dr. Cantacuzino nr.3
29 Şc.Generală nr.9 Corp A+B: Brazilor nr.18
30 Şc.Generală nr.11 +(Sc.Gen.nr.17) corp A,Corp B – Busuiocului nr.1

 

Corp C – Alexandru Bogdan

Nr.4

31 Şc.Generală nr.31 Simeria nr.5
32 Liceul ” Andrei Muresanu “ Bisercii Sf.Nicolae nr.1
33 Lic.”N.Titulescu” corp A: 13 Decembrie nr.125              corp B: 13 Decembrie nr.125
34 Col.Teh.” Mircea Cristea” Turnului nr.3
35 Col. Teh. “Remus Rădulet” Zizinului nr.106
36  Col. Tehnic Transilvania I. Maniu nr.52
37 Col. Tehnic Transilvania Panselelor nr.23
38 Col.Tehn.” Transporturi “ Fundătura Hărmanului nr.12

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: