Atenție, brașoveni! Deciziile la nivel de județ sunt luate de consilierii județeni, nu de președinte! Vezi atribuții!

Mulți brașoveni nu cunosc care sunt atribuțiile unui președinte de Consiliu Județean. De cele mai multe ori, aceștia consideră că cel care ia deciziile importante pentru județ este președintele Consiliului Județean. Doar că nu este așa. Deciziile importante sunt luate de membrii Consiliului Județean.

Pentru a lămuri această problemă, vom prezenta principalele atribuții ale șefului de județ:

-Președintele consiliului județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție

-Președintele consiliului județean răspunde în fața alegătorilor de buna funcționare a administrației județene

-Președintele consiliului județean asigură respectarea prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean, precum și a altor acte normative.

Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții:

-atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean

-atribuții privind relația cu consiliul județean

-atribuții privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale

-întocmește și supune spre aprobare consiliului județean regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean

-prezintă consiliului județean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor consiliului județean

-întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege

-inițiază, cu aprobarea consiliului județean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emisiuni de titluri de valoare în numele județului

 

sursa: lege5.ro 

One thought on “Atenție, brașoveni! Deciziile la nivel de județ sunt luate de consilierii județeni, nu de președinte! Vezi atribuții!

  • 23 septembrie 2020 la 16:55
    Permalink

    Acest lucru este valabil numai in teorie ; practic toate deciziile importante apartin Presedintelui si acesta determina grupul majoritar care il sustine sa voteze proiectele de hotarari fara sa clipeasca ; astfel ,in ultimii patru ani au fost 1-2 situatii cand peoiectul de hotarare a cazut la vot si aceasta datorita unor probleme tehnice ( de ex. consilieri judeteni care au neveste angajate la CJBv si astfel erau in conflict de interese ) ; in rest ,hotararile se voteaza pe banda rulanta ; singura posibilitate ar fi ca in noul legislativ ,noul presedinte sa nu-si poata asigura o majoritate favorabila !

    Răspunde

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: