Așa va arăta garajul unde vor putea fi încărcate 120 de autobuze electrice în același timp. 15 milioane de euro este investiția

Municipalitatea brașoveană a prins încă un contract de aproximativ 15 milioane de Euro. Este vorba despre o investiție la RATBV, mai exact, un garaj unde 120 de autobuze electrice pot fi încărcate în același timp. Contractul urmează a fi semnat în următoarele zile, apoi urmează licitația.

Valoarea totală a proiectului este de 76.440.247,46 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie de 3.667.406,97 lei reprezentând cheltuieli neeligibile și 2% in valoare de 1.455.456,62 lei.

Obiective:
OS 1. Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp: Atractivitatea sistemului de transport public depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanța vehiculelor la timp, cu reducerea perioadelor în care acestea nu sunt operaționale din cauze tehnice, precum și a condițiilor de curățenie și confort pe care pasagerii le așteaptă. Starea actuală a infrastructurii specifice este caracterizată de disfuncționalități importante ce se reflectă în starea necorespunzătoare a flotei și în lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra imaginii de ansamblu a transportului public. Realizarea investiției va pune la dispoziția operatorului spații adecvate de garare a flotei, hale și magazii necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, staţie de spălare-curăţare autovehicule, astfel că mijloacele de transport în comun vor circula în condiții optime atât din punct de vedere tehnic, cât și al curățeniei, asigurând frecvența și respectarea orarului și confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiției se vor reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa va fi mult mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru navetiști și turiști, fapt ce va conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale și la scăderea emisiilor GES, contribuind la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.


OS 2. Creșterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 4,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului: Activitatea operatorului de transport public este afectată nu numai de vechimea parcului auto, ci și de lipsa unei infrastructuri de garaj corespunzător dimensionate și echipate astfel încât să asigure pregătirea mijloacelor de transport pentru efectuarea în condiții optime și în conformitate cu orarul stabilit a curselor. În aceste condiții, nu se pot asigura condițiile tehnice și pe cele de curățenie necesare autovehiculelor care să furnizeze pasagerilor confort și siguranță, frecvența curselor și respectarea orarului, astfel că transportul public nu este atractiv în rândul locuitorilor, navetiștilor și turiștilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului „a face ceva” din cadrul PMUD care prevede măsuri privind îmbunătățirea flotei de autobuze, inclusiv din punct de vedere tehnic și al aspectului, iar realizarea investiției (modernizarea/ construirea și dotarea spațiilor de garare a flotei, halelor și magaziilor necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, stației de spălare-curățare autovehicule) are menirea de a îmbunătăți condițiile de transport public pe traseele din întreg municipiul Brașov. În aceste condiții, gradul de atractivitate al transportului public va crește corespunzător, astfel că numărul utilizatorilor, al pasagerilor, va crește cu 4,17 % în anul cinci de la implementarea proiectului față de scenariul „fără proiect”.

OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea proiectului: Schimbarea treptată a atitudinii populației față de problemele de mediu și atenția sporită față de aspectele care țin de calitatea vieții în municipiul Brașov se reflectă atât în creșterea timidă a numărului de călători care utilizează transportul public (în condițiile scenariului „a face minimum”), cât și al orientării treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate. Realizarea investiției va contribui în mod decisiv la creșterea calității transportului public prin condițiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei frecvențe optime curselor în condițiile respectării orarului, astfel că va accentua tendința de modificare a cotei modale a transportului privat cu autoturisme către transportul public. În aceste condiții, prognozele realizate prin Studiul de Trafic concluzionează că proiectul va determina o reducere a utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în ultimul an de durabilitate în raport cu scenariul „fără proiect” și nu va genera creșteri în afara ariei de studiu.


OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului: Vechimea semnificativă a parcului auto și infrastructura de garaj necorespunzătoare pe care le deține operatorul de transport public se reflectă și în gradul de poluare generat de sistemul de transport public datorită procentului mare de indisponibilitate tehnică a vehiculelor precum și a condițiilor tehnice în care acestea sunt utilizate. Realizarea investiției prin asigurarea unor condiții moderne, eficiente și prietenoase cu mediul de mentenanță și salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca liniile de transport să fie deservite de troleibuze/autobuze corespunzătoare din punct de vedere tehnic și al curățeniei. În plus, durata crescută a anotimpului rece în regiune face ca pregătirea autovehiculelor la parametrii optimi de funcționare la pornire (interval de timp scurt, cu protecția sistemelor pneumatice și hidraulice și o bună vizibilitate prin suprafețele vitrate) să necesite spații închise, corespunzător dotate și organizate ca flux tehnologic, astfel că existența acestora va conduce scăderea consumului de carburanți și a emisiilor de CO2. De asemenea, creșterea calității transportului public va genera și creșterea atractivității acestui mod de transport în dauna transportului privat cu autoturisme, astfel că emisiile de noxe generate vor scădea proporțional. În concluzie, în anul cinci de la finalizarea proiectului, volumul de CO2 generat în zona vizată de proiect va scădea cu 3,65% față de scenariul „fără proiect”, cu consecințe pozitive directe asupra locuitorilor și al patrimoniului construit.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: