Aproape 10 mii de absolvenți de liceu s-au înscris la Universitatea Transilvania din Brașov

Absolvenții de liceu s-au înscris la facultățile din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Vezi lista cu locuri!

INFORMAȚII SINTETICE 19.07.2020

 

  Număr obs
Număr candidați înscriși – licență zi: 9732 3,23/buget și

1,55/total locuri

Număr candidați înscriși licență ID+FR: 1307  
Număr candidați înscriși master zi+IFR 1880  
Primele 10 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați) 1.      Drept: 742

2.      Psihologie 501

3.      Informatică: 494

4.      Autovehicule rutiere: 352

5.      Asistență medicală generală: 330

6.      Medicină: 308

7.      Automatică și informatică aplicată: 303

8.      Informatică economică: 273

9.      Calculatoare 269

10.   Informatic aplicată: 224

 
Primele 10 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate) 1.      Psihologie: 17,11

2.      Drept: 14,09

3.      Informatică economică: 11,55

4.      Kinetoterapie și motricitate specială: 11,03

5.      Informatică: 8,98

6.      Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 7,95

7.      Asistență medicală generală: 7,45

8.      Calculatore: 7,20

9.      Management: 7,18

10.   Finanțe bănci: 6,36

 
Primele 10 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate + taxă alocate programului respectiv) 1.      Calculatoare:5,38

2.      Psihologie: 5,01

3.      Informatică: 4,94

4.      Kinetoterapie și motricitate specială: 4,28

5.      Tehnologia informației 3,15

6.      Automatică și informatică aplicată: 3,03

7.      Resurse umane: 3

8.      Informatică aplicată: 2,99

9.      Inginerie și management în industria turismului: 2,92

10.   Management: 2,77

 

 

 

 

INFORMAȚII SINTETICE 19.07.2020

ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2020

Nr.
crt.
Facultatea Cifra de școlarizare Locuri finan­țate de la buge­tul de stat Locuri cu taxă *Rromi, Abs lic din mediul rural Situația înscrierilor pe zile Iulie 2020 19.07
1 Inginerie Mecanică 420 288 127 3 539
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 470 231 223 4 305
3 Știința și Ingineria Materialelor 290 126 155 3 59
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 515 332 169 0 1109
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 370 206 160 1 234
6 Design de mobilier și inginerie a lemnului 155 70 65 1 48
7 Construcții 165 106 51 2 243
8 Alimentație și Turism 315 143 157 3 368
9. Design de Produs și Mediu 485 287 180 5 426
10 Matematică și Informatică 275 149 121 3 882
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 625 227 369 5 1407
12 Psihologie și Științele Educației 280 68 201 4 733
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 205 83 120 2 568
14 Muzică 55 28 24 0 44
15 Medicină 355 149 186 1 790
16 Litere 520 133 346 5 519
17 Drept 300 44 252 2 742
18 Sociologie și Comunicare 435 131 289 3 716
Total Universitate 6050 2801 3195 49 9732

 

LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2020

Nr.
crt.
Facultatea Locuri cu taxă Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2020 19.07
1 Inginerie Mecanică 210 218
6 Design de mobilier și inginerie a lemnului 75 4
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 90 71
17 Drept 100 179
Total universitate 475 472

 

LICENȚĂ ID 2020

Nr.
crt.
Facultatea Locuri cu taxă Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2020 19.07
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 100 31
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 100 31
10 Matematică și Informatică 75 105
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 375 232
12 Psihologie și Științele Educației 135 391
16 Litere 100 45
Total universitate 885 835

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: