APIA efectuează plata ajutorului de stat pentru motorină

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA),prinCentrele Județene,aduce la cunoștința opiniei publice căa început să efectueze plățileaferenteajutoruluide stat la motorina utilizată în agricultură,pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 01.10-31.12.2019(trimestrulIV/2019), înconformitate cu prevederileHG nr. 1174/2014 șiOMADR nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumatotală care urmează a fi plătităpentrutrimestrul IV este de 117.306.130,00lei,pentru un număr de 13.050beneficiariși o cantitate de motorinătotalădeterminată de61.873.579,800litri.

Valoareanominală a ajutorului de stat pentrureducereaaccizei la motorinăpentruanul 2019este de1,8959 lei/litru.

Cantitățile de motorină pentrutrimestrul IV/2019, care beneficiază de ajutor de stat și sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr.116/28.04.2020, se regăsesc prezentate mai jos:

Nr. Crt.SpecificareCantități de motorină (litri)Valoareaajutorului de stat rotunjit, fărăsubdiviziuni
(lei)
1.Sectorul vegetal53.366.313,060101.177.202,00
2.Sectorul zootehnic8.059.096,61015.279.242,00
3.Sector îmbunătățiri funciare448.170,130849.686,00
 Total61.873.579,800117.306.130,00

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: