Anunț prealabil privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar întocmite pentru Tarla 23, parcelele A 885, A 879, Tf 878, UAT Făgăraș

Primarul Municipiului Făgăraș, Sucaciu Gheorghe, anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar întocmite pentru Tarla 23, parcelele A 885, A 879, Tf 878, UAT Făgăraș pe o perioadă de 60 de zile conform art. 40, alin (7), (8), (9), (10), (11), (12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Data de început a afișării: 02.11.2021.
Data de sfârșit a afișării: 03.01.2022.
Adresa și locul afișării publice: sediul Municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr. 3 și pe site-ul www.primariafagaras.ro.
Cererile de rectificare ale planului parcelar și a tabelului parcelar pentru Tarla 23, parcelele A 885, A 879, Tf 878, UAT Făgăraș, vor putea fi depuse la sediul Municipiul Făgăraș, în zilele lucrătoare, luni-joi între 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: