ANUNȚ. Organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din 12.04.2021- ORA 12:00

 1. Organizatorul licitației (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email):

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brașov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira@yahoo.com;

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: LUNI, 12.04.2021, ORA 1200
 2. Locul desfășurării licitației: sediul RPLP Piatra Craiului RA Str. Postăvarului, Nr. 5, Zărnești, Județ Brașov
 3. Tipul licitației: licitație publică cu strigare,
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: HG 715/2017- REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările și completările ulterioare,
 5. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație VINERI, 09.04.2021 ora 1600;
 6. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.ocoalesilvice.ro și pe site-ul www.rplp-piatracraiului.ro;
 7. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 788 m3, din care:
 8. a) pe natură de produse:

788 mc- Accidentale

 1. b) pe specii și grupe de specii:

Rășinoase: 661 mc

Fag: 103 mc

Qv: 1 mc

DT: 23 mc

 1. Alte informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:
 2. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare.

Masa lemnoasă aferentă UAT  Zărnești provine din fond forestier certificat FSC R.

 1. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 02.04.2021.
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

În cazul în care adjudecatarii masei lemnoase nu se prezintă în termen de maxim 10 zile lucrătoarea de la data licitației în vederea semnării contractelor de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferentă.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Dr. Ing. Toader Alin, 0731026049, e-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.ro, fax-0268223007

Fond Forestier,

Dr. Ing. Toader Alin

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: