Anunț de presă- INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA SOCIS LOGISTIC CONSTRUCT S.R.L.

01.02.2021 – 03.02.2021

SOCIS LOGISTIC CONSTRUCT  S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul: „INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA SOCIS LOGISTIC CONSTRUCT  S.R.L.”, cod SMIS 131630, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa  prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții: 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi, Apelul de proiecte: POR/604/2/1

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.403.767,48 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 1.179.176,54 lei, unde 806.350,40 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma de 142.297,12 lei din Bugetul Național, iar suma de 230.529,02 lei reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și suma de 224.590,94 lei reprezintă Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

Localizare proiect: Proiectul se va implementa în Str. Emanoil Bernfeld, nr. 9, teren intravilan 455 mp, Jud. Brașov, Mun. Brașov.

Obiectivul general al proiectului este dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Achiziția de noi echipamente
  • Crearea a 5 noi locuri de muncă permanente
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv de la data de 01.07.2019 până la data de 30.09.2021.

Informații suplimentare se pot obține la SOCIS LOGISTIC CONSTRUCT  S.R.L., București, sector 6, Prelungirea Ghencea, nr. 254C, etaj 3, Ap.12, cod poștal 061715, persoana de contact: Alexandru Ganea, tel./e-mail: 0720290902 / alexandru.ganea@socis.ro

 

 

SOCIS LOGISTIC CONSTRUCT  S.R.L.

Contact: 0720290902, alexandru.ganea@socis.ro

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: