Antreprenoriatul rural, sprijinit cu 30 de milioane de euro

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural va reglementa sprijinirea antreprenoriatului social în mediul rural.

Cu o alocare de 30 milioane euro, Programul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și va fi implementat până pe 31 decembrie 2023. Va fi sprijinită înființarea a 100 entități de economie socială, dar și minimum 350 de tineri NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) cu vârsta între 16-29 ani.

Cheltuielile aferente înființării și desfășurării afacerilor înființate în cadrul acestui program vor fi acordate sub formă de ajutor de minimis, și anume 200.000 euro pe plan de afaceri, ceea ce înseamnă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Vor putea depune proiecte:

– entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;

– furnizori de formare profesională, furnizori de servicii de ocupare, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizațiile patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;

– autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: