ANAF pune la dispoziția persoanelor fizice “Ghidul privind rezidența fiscalã a persoanelor fizice” și în limba englezã

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã vine în sprijinul contribuabililor persoane fizice și pune la dispozițiaacestora Ghidul privind rezidența fiscalã a persoanelor fizicetradus în limba englezã. Materialul informativ este publicat pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Asistențã contribuabili” rubrica “Ghiduri curente” și poate fi accesat la urmãtorul link: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

        Reamintim contribuabililor persoane fizice care le sunt obligațiile în raport cu ANAF, privitor la chestionarele care trebuie depuse pentru stabilirea rezidenței fiscale:
        Persoanele fizice care pleacã din țarã pentru o perioadã sau mai multe perioade de ședere în strãinãtate care depãșesc în total 183 de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive, au obligația completãrii și depunerii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenþei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. 
        De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o ședere în statul român pe o perioadã sau mai multe perioade care depãșesc în total 183 de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive, au obligația completãrii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.
        Obligația depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenþei fiscale atât la plecarea din România cât și la sosirea în România este reglementatã de Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice.
        Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizeazã situaþia concretã a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenþiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupã caz, precum și documentația prezentatã de contribuabili în vederea stabilirii rezidenței fiscale. În ceea ce privește documentele justificative, menționãm cã, organul fiscal poate solicita și alte documente pe care le considerã relevante pentru stabilirea rezidenței fiscale. Referitor la documentele justificative precizãm cã acestea trebuie depuse în limba românã, având în vedere cã limba oficialã în administrația fiscalã din România este limba românã. Astfel, orice document sau înscris care se prezintã Agenției fiscale trebuie sã fie însoțit de traduceri în limba românã, certificat de un traducãtor autorizat
        
        ANAF desfãșoarã miercuri, 17 iulie a.c., o sesiune de îndrumare și asistențãpe pagina de Facebook a instituței, cu tema “Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România și la sosirea în România”
        
SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: