Amplă acțiune de citire a grupurilor de măsură a energiei electrice și în județul Braşov

Vă informăm că, în următoarea perioadă, Distribuție Energie Electrică Romania S.A. va desfășura o amplă acțiune de citire a grupurilor de măsură a energiei electrice în județele Braşov, Sibiu, Mureş, Alba, Harghita şi Covasna, atât cu personal propriu, cât și cu personal al prestatorilor externi – SC Serv H.R. Integral SRL respectiv SC Servelectro Integral SRL.

Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, potrivit

Ordinului ANRE nr. 90 din 17 iunie 2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de  distribuție a energiei electrice (cu modificările și completările ulterioare), operatorul de distribuție are obligația să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare.

Totodată, operatorul de distribuţie are dreptul să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale. De asemenea, operatorului de distributie trebuie să i se permită accesul, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului.

In conformitate cu  Ordinul ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului  de  furnizare a energiei electrice la clienți finali (cu modificările și completările ulterioare),

art.31, clientul final de energie electrică are obligatia să permită accesul reprezentantului

operatorului de rețea în scopul de a presta activitatea de întrerupere/reluare a alimentării

cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de retea, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operatorul de rețea pentru   efectuarea activităţii se comunică clientului final în vederea acordării accesului, conform  reglementărilor aplicabile. Reprezentantul operatorului de rețea are obligaţia să prezinte   clientului final legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care solicită accesul  la instalaţiile electrice aflate pe proprietatea clientului final.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: