Acțiune de prevenire a gripei aviare

În contextul epidemiologic creat ca urmare a apariţiei în nordul ţării a focarului de gripa aviara intr-o ferma comercială,la sediul D.S.V.S.A.Braşov s-a organizat ieri 16.01.2020, în colaborare cu Instituţia Prefectului Braşov, o acţiune de instruire cu operatorii economici din fermele comerciale avicole, în scopul ridicării nivelului de biosecuritate şi a prevenirii apariţiei bolii pe teritoriul judetului.

Incepand cu  data de 15.01.2020 pana la noi dispoziţii , societăţile comerciale avicole şi gradina zoologică, vor raporta o situaţie saptamanală privind dinamica mortalităţii înregistrate la nivelul acestor exploataţii. La nivelul exploataţiilor comerciale vor fi revizuite şi înasprite toate măsurile de biosecuritate şi se va acorda o atenţie deosebită mişcărilor de păsari , furaje, aşternut, personal, intrări-ieşiri vehicule verificându-se cu atenţie provenienţa lor şi confruntarea cu zonele de restricţie sanitară veterinară atât în miscarile intracomunitare cat şi naţionale.

”În ceea ce priveşte biosecuritatea existentă în ferme, atenţionăm asupra identificării punctelor critice cu risc crescut, în special în ceea ce priveşte posibilii vectori ai influienţei aviare. Ne referim în special la posibilul contact direct sau indirect cu păsările sălbatice mai ales în zona de furajare. Orice modificare în statusul de sănătate al păsărilor va fi notificat în regim de urgenţa la sediul DSVSA Braşov.

Fabricile de nutreţuri combinate de pe raza judetului Braşov vor implementa un sistem de identificare şi control a punctelor critice în ceea ce priveşte posibila contaminare a materiilor prime/produs finit, cu posibile surse de contaminare (inclusiv păsările sălbatice).

Având în vedere cele menționate anterior, urmează a fi monitorizate în areal  urmatoarele:

  • intensificarea supravegherii a populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave;
  • notificarea în regim de urgență la DSVSA Brașov a tuturor informariilor legate de păsări descoperite moarte/bolnave, precum și îndepărtarea, în măsura posibilului, a carcaselor de păsări moarte de către  personal care a fost instruit cu privire la măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei infectări cu virus și pentru a împiedica transmiterea acestuia;
  • în cazul identificării cadavrelor de păsări sălbatice în stare avansată de deteriorare, improprii testelor de laborator, acestea vor fi distruse prin ecarisare într-o unitate specifică autorizată sanitar veterinar;
  • interzicerea eliberării în natură a vânatului cu pene ținut în captivitate fără acceptul autorității competente teritorial;
  • vânătorii sau persoanele care manipulează păsările sălbatice vânate, vor evita orice contact cu păsările domestice, iar atunci când acest lucru nu este posibil, acestia se vor asigura prin toate mijloacele de protecție să nu reprezinte o sursă de contaminare (respectiva persoană își va asigura o igienă și dezinfecție completă pentru eliminarea oricărui risc atât pentru propria persoană cât și pentru ustensilele folosite în manipularea vânatului).

În prezent la nivelul judetului Braşov, nu s-a înregistrat nicio suspiciune privind prezenţa sau suspiciunea evoluţiei gripei aviare”, a spus Dorin Enache, directorul DSVSA Brașov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: