Acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Brașov

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 29 mai 2020, orele 10,00, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință, conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019,
republicată, cu următorul,
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov – mai 2020.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de
31.03.2020.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea
de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 –
2020, semestrul II.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4. Raport anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
6. Proiect de hotărâre pentru permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate
publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în
scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru Construire
Creşă în Municipiul Brașov, zona Tractorul Coresi.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 809/2019 privind
aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea
unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov a echipamentelor
MaxCom MM 715 BB cu brățară.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov a unor bunuri de
inventar.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a „Grupului
electrogen cu sistem de automatizare ”
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Braşov şi
Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării având ca obiect instalarea unui echipament de cântărire
a vehiculelor, din partea S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C.
PRIMO-PIN S.R.L. și S.C. SPV INVESTMENT S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F.
nr. 163339 Brașov, nr. cad. 163339.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F.
nr. 163603 Brașov, nr. cad. 163603.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unor suprafeţe de teren
situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr. 15.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în
Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina-Gabriela.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în
Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, deţinut de Micu Adrian Viorel şi Micu Diana.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în
Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului
situat în Brașov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov,
Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G.
nr. 884/2004.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 574/2014 republicată,
privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca
urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2019 privind Regulamentul de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3
26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea București
f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe teritoriul UAT Săcele.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor teren situate în Brașov, str. Colonia
Metrom f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
30. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Braşov, str. Vasile
Alecsandri nr. 23
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor terenuri situate în Brașov, str. Hărmanului f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
32. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. L. C.
Babeș nr. 13, către Pricopie Liliana și Pricopie Valentin.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Verii nr. 8,
către Grămadă Antoniu Gheorghe.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a unui imobil situat în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu
f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
35. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz în favoarea Societății de Distribuție a Energiei
Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unui imobil-teren situat în Brașov, str. Plugarilor f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov,
str. Bobâlna f.n.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: