„Abordări europene pentru reducerea abandonului școlar”, proiect de aproximativ 25000 de Euro implementat la Scoala Gimnaziala Tarlungeni

Școala Gimnazială Tărlungeni implementează în perioada 2.10.2017 – 1.10.2018, proiectul de mobilități intitulat „Abordări europene pentru reducerea abandonului școlar”. Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus Plus, Acțiunea cheie KA1, și are numărul 2017-1-RO01-KA101-036167.

Proiectul se adresează membrilor corpului profesoral al școlii care își desfășoară activitatea la ciclurile primar și gimnazial și care se confruntă cu incidența crescută a cazurilor de părăsire timpurie a școlii de către elevi. Deși cadrele didactice beneficiază de calificarea necesară pentru susținerea activității lor profesionale și au participat la sesiuni de formare continuă, acestea nu le-au conferit și competențele și abilitățile practice necesare pentru a interveni efectiv în controlul fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Participanții vizați de proiect nu stăpânesc metodele și abordările inovative dezvoltate în vederea prevenirii și reducerii incidenței cazurilor de abandon școlar. Totodată, au o capacitate limitată de a stabili o comunicare eficientă și de a asigura cointeresarea tuturor factorilor care pot contribui alături de școală la controlul acestui fenomen: familie, societate, autorități publice. Astfel, proiectul își propune drept scop creșterea capacității cadrelor didactice din cadrul organizației de trimitere de a implementa planuri și măsuri concrete pentru prevenirea și diminuarea cazurilor de abandon școlar, prin formarea a 10 cadre didactice selectate pentru participarea la activitățile proiectului. Obiectivele specifice fixate în vederea atingerii acestui scop constau în:

  • Dobîndirea de către cei 10 participanți de competențe și abilități specifice pentru identificarea și gestionarea factorilor care potențează apariția abandonului școlar precum și pentru lucrul cu copiii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii.
  • Însușirea de către participanți a instrumentelor, metodelor și abordărilor moderne utilizate în spațiul european pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar
  • Consolidarea abilității participanților de a stabili parteneriate eficiente școală-familie-comunitate pentru limitarea acestui fenomen
  • Facilitarea schimbului de informații și bune practici între participanți și colegii spanioli în vederea dezvoltării unor contacte și relații profesionale durabile
  • Conferirea unei dimensiuni europene formării continue a participanților prin contactul cu mediul și procedurile de lucru din cadrul organizației de primire
  • Dezvoltarea abilităților de comunicare a participanților în limba spaniolă

Activitățile proiectului se vor derula pe parcursul a două săptămîni, în două fluxuri a câte 5 persoane (2-15 aprilie 2018, respectiv 16-29 aprilie 2018) în cadrul unei instituții de educație din Spania – IES Ribeira do Louro, Porrino – renumită pentru proiectele derulate în domeniul educației și formării profesionale și care a înregistrat rezultate importante în combaterea fenomenului de abandon școlar. Pe parcursul celor două săptămâni de stagiu participanții vor fi implicați în activități de tip job shadowing, asistându-i în activitate pe colegii spanioli, urmărind direct modalitatea în care aceștia intervin pentru prevenirea și gestionarea cazurilor de abandon școlar la nivelul propriei organizații. Se vor familiariza și vor avea inclusiv ocazia de a utiliza direct pe parcursul acestor activități instrumente, proceduri și metode inovative, care și-au demonstrat eficiența în controlul fenomenului de părăsire timpurie a școlii, pe care și le vor însuși și le vor implementa ulterior în propria activitate didactică. Vor aprofunda politicile utilizate de instituția de primire în acest domeniu și vor prelua exemplele de bună practică dezvoltate de colegii spanioli. Totodată, își vor dezvolta capacitatea de a utiliza o abordare integrată prin implicarea și cointeresarea tuturor factorilor care pot contribui la gestionarea acestui fenomen: școală, familie, autorități publice, societate.

Pentru cadrele didactice participante, rezultatele anticipate la finalul stagiilor sunt următoarele:

  • îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale privitoare la gestionarea situațiilor de absenteism și abandon școlar
  • descoperirea de noi metode și tehnici de predare și evaluare a elevilor care să sporească atractivitatea disciplinelor pe care le predau
  • îmbunătățirea abilităților și competențelor de lucru în echipă și de management a muncii într-un mediu multicultural
  • dezvoltarea capacității de comunicare personală și instituțională, inclusiv într-o limbă străină

Toate aceste vor fi valorificate în cadrul instituției de trimitere – Școala Gimnazială Tărlungeni –care, astfel, va dezvolta un mediu profesional deschis, bazat pe încredere și cooperare, conectat la valorile și principiile europene și care va conduce la creșterea atractivității mediului școlar cu efecte directe asupra scăderii absenteismului și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii. Pe termen mediu și lung, acestea vor contribui la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale și inserția elevilor școlii pe piața muncii, cu efecte vizibile în creșterea calității vieții la nivelul localității.

Valoarea totală a proiectului este de 25.580 EURO.

Informații suplimentare puteţi obţine de la doamna Adriana VOICU (0748213547, afrim.adriana@yahoo.com), responsabil comunicare proiect.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: