Abia date in folosință, parcările de la Poiana Mică și de la Spitalul Militar au probleme…cu apa

Proiecte europene derulate in bataie de joc. Nici nu au fost bine inaugurate ca parcarile din Poiana Mica si de la Spitalul Militar Regina Maria au deja probleme…cu apa. Mai exact, in cele doua parcari ”laudate” la maxim de primarul George Scripcaru, apa s-a infiltrat printre pereti, astfel ca sunt probleme. Nu ca ar fi singurele… Pentru a fi remediate aceste deficiente, urmeaza alte studii, alti bani frecati aiurea de Primaria Brasov. Astfel, deja s-a scos la licitatie ”STUDII HIDROLOGICE DE CAPTARE A IZVOARELOR: LOT 1 – ZONA PARCARII -PUBLICE SPITALUL MILITAR REGINA MARIA. LOT 2 – ZONA PARCARII PUBLICE POIANA MICA BRASOV”. Intrebarea este, cand s-au construit cele doua parcari, nu s-a efectuat si un astfel de studiu? Oare nu ar trebui cineva sa fie raspunzator pentru aceasta omisiune grava? La un proiect de anvergura, aceste studii nu trebuie sa lipseasca, iar daca se considera ca zona este cu probleme, atunci pe acel teren nu se construieste nimic.
ANUNT
Denumire contract: STUDII HIDROLOGICE DE CAPTARE A IZVOARELOR: LOT 1 – ZONA PARCARII -PUBLICE SPITALUL MILITAR REGINA MARIA. LOT 2 – ZONA PARCARII PUBLICE POIANA MICA BRASOV
Data limita depunere oferta: 31.08.2018, ora 15
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71335000-5 – studii tehnice (Rev.2)
Valoare estimata: 26.475 RON
Descriere contract: Studiile hidrologice urmaresc obtinerea informatiilor si masurilor necesare captarii izvoarelor si a altor surse de apa din zona parcarilor publice, in diferite conditii meteorologice, pentru a rezulta un debit mediu de calcul cat mai real, in vederea intocmirii proiectului tehnic
Conditii referitoare la contract: documentatiile tehnice vor respecta HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilotr publice. Documentatia se va elabora conform cerintelor din Caietele de sarcini, in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport digital in format .doc, .xls si .dwg si un exeplar din documentatia semnata si stamplilata in format .pdf.
Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietele de sarcini se pot descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: