A fost inaugurat Centrul Național în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil(FOTO, VIDEO)

Secretarul de stat în Ministerul Turismului, Cristina Tărteață, prefectul județului, Marian Rasaliu, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea și directorul general al ADR Centu, Simion Crețu, au participat miercuri 10 mai 2017,  la deschiderea Centrul Național în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil, obiectiv asumat de România în cadrul Convenției Carpatice, la care țara noastră a aderat în anul 2006.

Sediul Centrului este pe strada Ecaterina Varga nr.23, clădire în care funcționează și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov. Potrivit președintelui Consiliului Județean, centrul de la Brașov este al treilea al convenției, dup cele din Polonia și Ucraina și singurul din România.

Obiectivul general al Convenţiei, care reunește Republica Cehă, Polonia, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina, Ungaria și România, îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiilor locale şi a conservării valorilor naturale şi culturale, iar aderarea la Convenţie a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii precum: conservarea biodiversităţii, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură şi silvicultură, transport, turism, industrie şi energie. Convenția beneficiază de asistență din partea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), care a înființat în anul 2004 un Secretariat ad-interim al Convenției la Viena, coordonat de Biroul Regional pentru Europa al UNEP.

 

Cele şapte ţări semnatare ale Convenției Carpatice au semnat, ca document subsecvent, Protocolul privind turismul durabil, pentru a asigura dezvoltarea turistică echilibrată şi eficientă a acestui excepţional ecosistem. Documentul este o iniţiativă a Organizaţiei Mondiale a Turismului şi relevă importanţa strategică a zonei în contextul regionalizării şi redefinirii hărţilor turistice la nivel european. Ţintele Strategiei pentru turism durabil sunt: creşterea efectivă a nivelului de integrare dintre turism şi alte sectoare relevante, respectiv elemente socio-culturale şi ecologice, economice; creşterea participării publice, conştientizării şi conservării interesului faţă de turism în Carpaţi.

 

În vederea implementării acestor obiective și stabilirii de direcții comune și măsuri pentru a valorifica și a utiliza în mod eficient resurse naturale și culturale pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Carpați, statele semnatare au decis înființarea a trei Centre Naționale în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil, cu localizare în România, Polonia și Ucraina.

Prin deschiderea Centrului Național de la Brașov, România își îndeplinește obiectivul asumat, ceea ce se dorește a fi un semnal că țara noastră este pregătită și din punct de vedere logistic pentru a găzdui Secretariatul permanent al Convenției Carpatice. Țara gazdă va fi aleasă în acest an, între România, Polonia, Slovacia și Ucraina, care și-au depus candidaturile, iar votul trebuie să fie unanim. Dosarul de candidatură al României a fost realizat de către fosta Autoritatea Națională pentru Turism, alături de Consiliul Județean Brașov și cu suportul fostului Minister al Economiei Comerțului și Turismului.

Totodată, România candidează și pentru a găzdui Platforma pentru Turism, adică secretariatul dedicat turismului din cadrul Convenției Carpatice.

Pentru ambele secretariate este nominalizat orașul Brașov.

La definirea Planului de acțiuni anual al Centrului România, precum și la implementarea acestuia vor contribui membrii Grupului de Lucru la nivel național pentru turismul durabil, aflat sub coordonarea Ministerului Turismului (compus din reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ONG-uri, mediul științific, mediul academic, asociații de promovare și dezvoltare a turismului), reprezentanții celor 27 de județe care sunt incluse în Convenția Carpatică și cei 7 reprezentanți ai agențiilor pentru dezvoltare regională. Consiliul Județean Brașov sprijină înființarea Centrului CSTP din Brasov prin asigurarea unui sediu, situat în apropiere de centrul istoric, echipat cu tot ce este necesar pentru a funcționa și un angajat.

Ministerul Turismului sprijină înființarea Centrului CSTP din Brașov prin alocarea resursei umane necesară funcționării: un angajat în Brașov, pentru a coordona activitatea cu reprezentantul Consiliului Județean Brașov, doi angajați în București, care vor asigura coordonarea activității autorităților publice centrale.

Informații generale privind rolul Centrului Național România în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism

Sectorul turistic – CNR creează o rețea de destinații, instituții de turism naționale și internaționale. Această rețea va asigura o comunicare eficientă a părților cointeresate din turism și coordonarea eforturilor comune pentru adaptarea Strategiei pentru Turism Durabil a Convenției Carpatice la nevoile și direcțiile strategice naționale.

Sectorul guvernamental – CNR va primi mandatul Grupului de Lucru pentru Turism Durabil al Convenției Carpatice pentru a face legătura directă între grupurile de lucru naționale pe turism ale statelor semnatare (Task Force-uri). Comunicarea între acestea va asigura dezvoltarea și punerea efectivă în aplicare a proiectelor și inițiativelor relevante Strategiei pentru Turism Durabil a Convenției Carpatice.

Sectorul neguvernamental – CNR va asigura integrarea deplină în rețeaua extinsă pentru a acoperi subiecte relevante, cum ar fi conservarea diversității biologice și protecția patrimoniului cultural, dezvoltarea turistică durabilă


Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: