766 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Brasov

În primele 3 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Brasov au fost încadrate în muncă 766  persoane, dintre care 351 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 329 au peste 45 de ani, 187 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 138 au între 25 și 35 de ani, iar 112 sunt tineri sub 25 de ani (112 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 438 persoane provin din mediul urban, iar 328 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii de învățământ liceal (210), urmate de persoanele care au învățământ gimnazial (164) si persoanele cu învățământ primar și fără studii (159). Numărul persoanelor încadrate cu studii superioare (110) urmat de persoanele cu învățământ profesional/arte și meserii este de 114, iar persoanele cu studii postliceale sunt în număr de 9.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Brasov 630 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

În primele trei luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.794 persoane (832 femei).

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov puteți accesa www.ajofm-bv.ro.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: