76 de proiecte vor fi dezbătute de consilierii locali în ședința din 31 iulie. Vezi ordinea de zi!

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 31 iulie 2020, orele 10,30, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul,

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 

 1. Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462/31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului – cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Raport de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Asistență Socială Braşov, pe semestrul I 2020.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță – Sistem de teleasistență”, republicată.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 20

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, republicată.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer a copiilor în creşele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Braș

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 1722/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 324 din data 28 iulie 2017, republicată, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona industrială Rulmentul: Scenariul 3 din Strategia de Management al Activelor Brașov propus de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263).

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun: Sistemul de securitate video mobil şi Camerelor de supraveghere video achiziţionate pentru Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru Centrul Operativ cu Activitate Temporară”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a construcţiilor – refugii de călători ca urmare a încetării, Contractelor de Asociere 3871/2005 şi 3872/2005.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Asociere privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi – strada Narciselor”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 629/31.10.2018, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Grădiniță în zona Tractorul Coresi”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 481/22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov – Liceul Andrei Mureşanu, corp B”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul II 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – Extindere imobil, schimbare destinaţie în spatii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări, str. Iancu 40 – 42”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Utilaje, atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de şantier, Poienelor nr. 5 Braşov”, beneficiar S.C. Nova Pan S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. – Construire supermarket, depozit, B-dul Griviţei f.n. Braşov”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2015.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 164301 Brașov, nr. cad. 164301.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 164027 Brașov, nr. cad. 164027.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 164373 Brașov, nr. cad. 164373.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 164512 Brașov, nr. cad. 164512.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 164089 Brașov, nr. cad. 164089.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 164072 Brașov, nr. cad. 164072.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 145817 Brașov, nr. cad. 145817.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 161513 Brașov, nr. cad. 161513.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Mocanu Cristian și Mocanu Nicoleta-Mariana.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Talabă Claudiu și Talabă Anda-Dorina.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Tăbăcaru Cristian și Tăbăcaru Oana-Mihaela.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Isopescu Florin-Mihai și Isopescu Liliana.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Bria Constantin-Mihai și Bria Ancuța.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Prădan Florina-Daniela.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 334/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Voicu-Vulcăneanu Ioan.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Bahnaru Nicu, Bahnaru Adriana, Petrea George și Petrea Gabriela-Virginia.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona viitoarei străzi Valeria Căliman.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, deţinut de Györke Gabor.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, deţinut de S.C. CASTRUM S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 22, deţinut de Cojocaru Călin.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi pivniţă, deţinut de Constantin Eugen.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 7, deţinut de Ungureanu Ovidiu şi Ungureanu Mihaela.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune privind cabinetul medical, servicii medicale medicină de familie, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 86, sc. A, ap. 3.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire, str. Lungă nr. 182 Braşov”, iniţiat de numiţii Plămădeală Iurie şi Popov Ion.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru proiectul “Modernizare locuinţă şi extindere – construire hol acces”, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20, ap. 1 şi ap. 3, deţinute de Gridan Olimpia Mary.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 27 martie 2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea /concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind răscumpărarea de către Municipiul Braşov a bunurilor imobile construcţii, potrivit art. 7.2 lit. c) din Actul adiţional nr. 310/28.11.2003 la Contractul 78 din 31.01.2002 încheiat cu S.C. OANCEA S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare şi exploatare a construcţiilor – refugii de călători din staţiile publice, operatorului de transport Societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Biserica Evanghelică C.A. Bartolomeu, Municipiul Brașov și Grădinița cu Program Normal nr. 4 pentru imobilul unde unitatea de învățământ își desfășoară activitatea situat în Brașov, Școlii nr. 3.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Hărmanului nr. 32.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Basarabia nr. 31 A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, zona Măgurele.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Sânpetru, identificat în C.F. 114269 Sânpetru.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Braşov, Poiana Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Pelicanului f.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Muzeul Județean de Istorie Brașov a unui bun imobil – Casa Sfatului, situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 30.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Banatului nr. 8, către Michailov Valerica.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Gării Noua nr. 15, către Dracea Răzvan Ioan și Dracea Larissa.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Matei Basarab nr. 39, către Sasu Adrian şi Neagu Mirela.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, către Roman Cristina Elena.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent unor spaţii cu altă destinaţie, situate în Braşov, str. Alexandru Vlahuţă nr. 59, către Mobila Sercom S.C.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, B-dul 15 Noiembrie – str. Iuliu Maniu f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 774/2019 privind preluarea unui imobil situat în Braşov str. Agricultorilor nr. 2, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 334 din 31.03.2008, privind schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 891 din 10.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare străzi – strada Cucului”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A. a terenului aferent obiectivului de investiţie “Construire Bază Sportivă Tip 1”, str. Carpaţilor nr. 64 B, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: