69 de proiecte vor fi dezbătute de consilierii locali în ședința din 30 iunie. Vezi ordinea de zi!

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că:

Ședinta ordinara
Consiliului Local al Municipiului Brașov
va avea loc în ziua de 30-06-2020, orele 10:00, în sala de ședinte a Consiliului cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aderarea la Asociaţia de Sprijin Pentru Constituirea, Dezvoltarea şi Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unităţii de îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul ″Unităţii de îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice″, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ″Sfântul Nicolae″, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
9. Raportul privind activitatea de utilitate publică desfăşurată de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind încetarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistenţă Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2019.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiţia ″Realizare branşament, în zona Tractorul, a Colegiului Tehnic ″Mircea Cristea″ ″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei autospeciale de transport pacienţi înalt contagioşi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ″ţara Bârsei″ Judeţul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri de inventar către unităţile de învăţământ şi instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri de inventar către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al autorităţii publice tutelare în consiliul de administraţie al S.C. RATBV S.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″Amenajări în vederea autorizării ISU în unităţi de învăţământ – Colegiul Tehnic Transporturi – corp A şi B″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″Amenajări în vederea autorizării ISU în unităţi de învăţământ – Grădiniţa cu program prelungit nr. 26″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Construire Sală Sport şcoala Gimnazială nr. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Construire Sală Sport şcoala Gimnazială nr. 4.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public şi a indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public respectiv aprobarea �Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Braşov″, a delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public şi a contractului-cadru privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2006, republicată, privind reglementarea staţionarii şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor de transport marfă şi călători.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
23. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei ″P.U.Z. – Construire imobil cu regim de înălţime P cu funcţionarea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. Poienelor nr. 5″, beneficiar S.C. LIDL ROMâNIA S.C.S.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
24. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei ″P.U.Z. – Construire centru comercial, realizare parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. 13 Decembrie f.n. Braşov″, beneficiar S.C. LIDL ROMâNIA S.C.S.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
25. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. – Construire hală depozitare mic gros, realizare împrejmuire parţială, organizare de şantier″, în Braşov, Calea Feldioarei f.n., beneficiar BAUAGREGATE S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. – Construire vile cu apartamente (locuinţe de vacanţă)″, în Braşov, Poiana Braşov, str. Vânătorului f.n., beneficiar Ioo Zoltan.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
27. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie de urbanism ″P.U.D. – Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2 M″, beneficiar Ionescu Teodor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
28. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. – Construire capelă greco-catolică cu anexă administrativă, parcaje, zonă de agrement (parc), realizare drum de acces, str. Păstorului f.n., Braşov″, beneficiari Samoilă Octavian şi Samoilă Lucia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ″P.U.Z. – Construire hale de depozitare – logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n.″ iniţiator S.C. VGP ZONE Braşov S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
30. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.Z. – Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov″, beneficiar S.C. Lidl România SCS.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
31. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.Z. – Construire centru comercial – parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n., Braşov″, beneficiar S.C. Lidl România SCS.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
32. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″Modificare parţială P.U.Z. – Zona str. Nucului – str. Lacurilor – Calea Bucureşti″, beneficiar S.C. Dedeman S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
33. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie ″P.U.Z – Zona str. Zizinului – centura mică – linia CFR Braşov – Bucureşti″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 367 din 23.07.2015.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
35. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 544/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de S.C. HLM INVEST S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
36. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 149669 Braşov, nr. cad. 149669.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
37. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163639 Braşov, nr. cad. 163639.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
38. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164076 Braşov, nr. cad. 164076.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
39. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona şoseaua Cristianului – str. Bucegi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
40. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
41. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de SINGLEART DESIGN şI ARHITECTURă S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
42. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, 5 şi 6.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
43. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 4, 7, 8 si 9.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
44. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piata Sfatului nr. 25, ap. 7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, date în administrarea Societăţii RIAL S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
46. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spatiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie date în administrarea Societăţii RIAL S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de servicii complementare din cadru CATTIA (restaurant, spaţii auxiliare şi cafenea).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale nr. 5 şi nr. 7, situate în municipiul Braşov, str. Uranus nr. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
49. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 15.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
50. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
51. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului �Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
52. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
53. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Crinului nr. 11.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
54. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Timiş Triaj f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
55. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 100.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
56. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a imobilului situat în str. Colonia Metrom f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
57. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent Telecabina Capra Neagra – staţia inferioară.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
58. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent Telecabina Kanzel – staţia inferioară.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
59. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent Teleschi Bradul – staţia inferioară.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
60. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent Teleschi Bradul – staţia superioară.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
61. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în Braşov, Poiana Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
63. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov a unor terenuri aferente obiectivului de investiţie – Complex Multifunctional – Sala Polivalentă Braşov cu dotări aferente, amenajări exterioare, accese şi organizare de şantier.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
64. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului – tronson strada Drumul Sulinar.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
65. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 B, către Gonţea Ion şi Gonţea Gabriela.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
68. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 320 din 31.05.2010, republicată, privind vânzarea de către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 10/2001.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
69. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 30.04.2020 privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român şi administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: