6 aspiranți pentru postul de director tehnic al Primăriei Brașov

Luni, 14 decembrie, a fost termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru candidații care își doresc să ocupe funcția de director tehnic al municipiului. La concurs s-au înscris 6 candidați, trei din mediul privat, doi din administrația publică și unul din mediul academic.

Postul este unul dintre cele mai importante în administrarea Brașovului, având în vedere că directorul executiv al direcției tehnice gestionează activitatea de întreținere și reparații drumuri publice, întreținere zone verzi, curățenie și deszăpezire, iluminatul public și, nu în ultimul rând, investițiile realizate din bugetul local. În același timp, directorul tehnic are și o mare responsabilitate în gestionarea fondurilor publice, iar anul acesta, de exemplu, bugetul de gospodărire a orașului depășește 150 de milioane de lei, la care se adaugă capitolul de investiții.

Principalele condiții care trebuiau îndeplinite de candidați au fost: studiile universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti – inginerie civilă, master în domeniul administraţiei publice, management sau inginerie civilă și vechime muncă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minim 7 ani.

 

Direcția Tehnică

Misiune
Asigurarea îmbunătățirii circulației pe drumurile publice, amenajarea zonelor de agrement, asigurarea activității de salubrizare și deszăpezire a domeniului public, realizarea investițiilor necesare dezvoltării municipiului și monitorizarea activității de transport de persoane și de mărfuri.

Structură

Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației

Serviciul Amenajare Zone de Agrement

Serviciul Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire

Serviciul Investiții

Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial

Compartiment Transport și Monitorizare

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: