35 de brașoveni atestați ca asistenți maternali profesioniști

8 persoane se află în prezent în evaluare în vederea atestării. DGASPC Brașov continuă campania de formare și angajare de asistenți maternali profesioniști n sunt căutate în principal persoane dispuse să preia și să lucreze cu copii cu dizabilități, selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Cod SMIS 127 169“.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov și-a propus, pentru 2020, creșterea numărului de persoane angajate ca și asistent maternal profesionist, din dorința de a putea oferi copiilor care ajung în grija statului, din motive independente de voința lor, condiții de creștere și educare cât mai apropiate de mediul familial.

Ca urmare a campaniilor derulate, aproximativ 200 de brașoveni s-au arătat interesați de a deveni asistenți maternali profesioniști, în urma procesului de selecție și de formare, 35 dintre aceștia fiind atestați ca asistenți maternali profesioniști, alți 8 aflându-se în prezent în evaluare în vederea atestării.

Din cei 35 de brașoveni atestați, 30 au și fost angajați, având până în prezent în plasament 42 de copii.

În paralel cu procesul de selecție, DGASPC Brașov a derulat, în 2020, și cinci serii de programe de formare profesională pentru asistenți maternali profesioniști, ca parte a proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“.

 

Campania de selecție și fomare va continua și în 2021

 

DGASPC Brașov va continua procesul de selecție în vederea atestării si angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști și anul următor. Sunt căutate în special persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități. Acestea vor beneficia de un spor de 25% la salariu și de o alocație de plasament de 900 de lei/lună, față de 600 de lei/lună pentru un copil fără dizabilități. Selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care DGASPC Brașov este partener, alături de Direcțiile Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul celorlalte 40 de județe și cele 6 sectoare ale municipiului București.

 

Cine poate fi atestat ca asistent maternal?

 

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: