2,29% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brașov în luna octombrie 2018

La sfârșitul lunii octombrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov erau înregistrați 5.983 șomeri (din care 2702 femei), rata șomajului fiind de 2,29%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,31% în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,02 pp.

Din totalul de 5.983 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brașov, 841 persoane erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 5.142 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.315 șomeri provin din mediul rural și 1.668 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5983
< 25 ani 860
între 25-29 451
între 30-39 1336
între 40-49 1443
între 50-55 901
peste 55 ani 994

 

Șomerii cu invatamant primar si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brasov (49,77%), urmat de cei cu studii gimnaziale (25,42%), iar 10,76% au absolvit invatamantul liceal. Șomerii cu nivel de invatamant profesional/arte si meserii reprezintă 8,25% din totalul șomerilor înregistrați, urmat de  cei cu studii superioare sunt 5,03%, iar cei cu invatamant postliceal reprezinta 0,77%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3169 persoane foarte greu ocupabile, 2519 greu ocupabile, 145 mediu ocupabile, iar 150 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brasov sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brasov la adresa www.ajofm-bv.ro.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: