20 milioane euro pentru creșterea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va reglementa finanțarea dobândirii de competențe digitale atât de bază și avansate de către mii de angajați în industriile competitive.

Programul, cu o alocare de 20 milioane euro, va fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman și prin va asigura instruirea a minimum 5.000 angajați din minimum 500 de companii. Datorită implementării proiectelor, 60 de IMM-uri vor introduce programe de învățare la locul de muncă.

Vor putea depune proiecte:

– organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;

– asociații de întreprinderi, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;

– camerele de comerț și industrie, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

10 milioane euro pentru formarea competențelor digitale ale întreprinderilor mari

Programul Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, reglementat tot de un proiect de Hotărâre de Guvern, îi va ajuta pe angajați să dobândească aptitudini care să-i mențină competitivi pe piața muncii și să fie productivi pentru angajatorii lor. Vor fi instruiți minimum 1.500 angajați din minimum 20 întreprinderi mari.

Cu o alocare de 10 milioane euro, Programul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: