2.656 de proprietari din Brașov au beneficiat până acum de reducerea impozitului pe clădiri după ce și-au realizat legal izolarea temică

2.656 de familii de brașoveni, majoritatea proprietari la bloc, au beneficiat, începând din 2010, de scutirea la impozitul pe clădiri, acordată prin hotărâre de consiliu local celor care realizează lucrări de termoizolație la blocuri de locuințe sau imobile individuale, având autorizație de construcție, contract cu o firmă specializată și documentație de recepție a lucrărilor.
„Având în vedere că vine primăvara și începe din nou sezonul construcțiilor, inclusiv al lucrărilor de termoizolație, le reamintim brașovenilor că pot beneficia de această reducere a impozitului pe clădiri cu 20%, pe o perioadă de șapte ani, dacă își izolează termic locuințele, cu condiția ca aceste lucrări să fie executate cu autorizație de construcție și urmând procedura legală. Obținerea autorizației nu se poate face decât dacă lucrarea este executată pe întreg imobilul, iar acest lucru este foarte important nu numai pentru că este singura modalitate prin care se poate beneficia de scutirea de impozit, ci și pentru că obținerea autorizației și întocmirea documentației crește siguranța în calitatea lucrării. Cel mai important însă este faptul că lucrarea se execută unitar, iar acest lucru asigură eficiența maximă a termoizolației, pe lângă aspectul estetic. Este dovedit de către specialiști că anveloparea doar pe anumite porțiuni – preferată de anumite persoane pentru că este mai ieftin sau pentru că nu pot obține acordul tuturor membrilor asociației – este complet ineficientă, pentru că spațiile neizolate creează ferestre de căldură, pe unde se pierde căldura din zonele izolate“, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.
Prin hotărâre de consiliu local, în perioada 2010-2012, a fost acordată o scutire de 50% din impozit pe o perioadă de trei ani pentru cei care execută legal lucrările de termoizolație exterioară a blocurilor sau caselor din Brașov, iar din februarie 2012 este valabilă o scutire de 20% la impozitul pentru imobilele izolate termic, pentru o perioadă de șapte ani.
Care sunt actele necesare petnru solicitarea scutirii?
În vederea acordării facilităților fiscale, proprietarii imobilelor care au executat lucrări de intervenție de reabilitare termică pe cheltuială proprie depun la Direcția Fiscală Brașov următoarele documente: – Cerere tip pentru scutire de impozit; – Act de indentitate proprietar/proprietari, în copie conformă cu originalul; – Autorizație de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii, în copie conformă cu originalul; – Certificat de performanță energetică, în copie conformă cu originalul; – Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic; – Adeverință emisă de Asociația de proprietari (acolo unde este cazul) care să ateste faptul că apartamentul pentru care se solicită acordarea falicității este reabilitat termic.
Facilitățile pentru anul 2019 se acordă în conformitate cu prevederile art. 8 din HCL nr. 182/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019.
Cei care refuză să plătească, pot fi obligați în instanță
Dacă la începutul perioadei în care s-au executat lucrări de izolare exterioară a clădirilor (începând cu 2009), era foarte dificil pentru o asociație de proprietari să ajungă la acordul tuturor pentru a executa o astfel de lucrare, schimbarea legislației favorizează acum luarea deciziilor în numele întregii asociații.
Potrivit reprezentanților Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Primăriei Brașov (contact: http://www.brasovcity.ro/index.php?cop=141&par=103&ck=1), decizia asupra izolării termice se poate lua acum într-o ședință a Adunării Generale a proprietarilor dintr-o asociație, cu o majoritate de 50%+1, la o primă convocare, sau cu majoritatea celor prezenți, la cea de-a doua convocare, dacă la prima nu s-a întrunit numărul de voturi suficient. Lucrarea se poate plăti din fondul de reparații al asociației sau se pot strânge alți bani, cu condiția să existe o decizie a Adunării Generale în acest sens. Tot prin decizia Adunării Generale se poate decide „păsuirea“ unor proprietari care nu au mijloace materiale în acel moment, precum și modul în care banii pot fi recuperați de la aceștia.
Pentru cei care refuză să fie de acord cu majoritatea și care nu vor să participe financiar la lucrări (indiferent că este vorba despre izolare termică sau alte lucrări care sunt necesare întregului imobil), există posibilitatea ca inițial plata să fie făcută de asociație, iar ulterior, banii să fie recuperați inclusiv în instanță, deși este mai bine ca fiecare proprietar să-și exprime acordul pentru acest gen de lucrări, pentru a nu fi probleme mai târziu.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: