1 miliard euro pentru racordarea locuințelor și instituțiilor publice la rețeaua de gaze naturale

Programul Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție, reglementat de o Ordonanță de urgență a Guvernului, va avea o alocare totală de 1 miliard de euro. Va fi finanțat pe parcursul a două perioade de programare: 200 milioane euro în timpul actualului Cadru Financiar Multianual (2014-2020), prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și 800 milioane euro în viitorul exercițiu financiar 2021-2021, orin intermediul Programului Operațional Transport. Concret, programul va putea fi implementat până la finalul anului 2029.

Finanțarea este posibilă în condițiile în care Comisia Europeană a aprobat pe 7 iulie 2020 modificarea axei prioritare 8 a POIM, fapt care a permis elaborarea proiectului de act normativ care va reglementa implementarea Programului.

Racordarea la gaze naturale are două obiective majore. Pe de o parte, Guvernul României și-a propus creșterea standardelor de viață al populației, prin îmbunătățirea condițiilor de încălzire și de preparare a hranei, dar și hranei, iar pe de altă parte prin reducerea poluării, având în vedere că multe dintre locuințe sunt acum încălzite pe bază de lemne, cu impact major în emiterea de noxe și poluanți, în contradicție cu politicile de mediu ale Uniunii Europene.

Vor fi finanțate proiecte care vizează:

– înființarea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordul locuințelor și instituțiilor publice, agenților economici precum și a altor categorii de consumatori;

– extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordul consumatorilor;

– transformarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale existente în rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru racordul.

Vor putea depune proiecte:

– unitățile administrativ teritoriale;

– parteneriate constituite din unități administrativ teritoriale cu condiția ca până la începerea etapei de operare a infrastructurii construite să se constituie în Asociații de Dezvoltare Intercomunitară.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: