Servicii fiscale la dispoziția contribuabililor

Ministerul Finanțelor Publice urmărește
dezvoltarea unui parteneriat corect între Agenția Națională de Administrare
Fiscală şi contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne și
accesibile. În acest context, au fost implementate o serie de servicii
electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative și de plată
ale contribuabililor.

            Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit și disponibil 24 de ore din 24, atât
persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără
personalitate juridică. Acest serviciu online permite obținerea informațiilor fiscale privind
situația fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale și primirea
electronică a documentelor și a actelor administrativ fiscale. Documentele
comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea
celor comunicate prin poştă sau la ghişeu. Instrucțiunile privind înrolarea în
SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro,
la următorul link https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice.

Totodată, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală pune la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self
service, în vederea accesării serviciilor oferite de agenţia fiscală, în
sediile instituției. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către
inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale.

Lista sediilor ANAF, în care sunt puse la
dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăsește
pe site-ul instituției, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.

            Informații
cu privire la aplicarea legislației fiscale se pot obține telefonic la nr. de
telefon (+4)031.403.91.60 -Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor –
Call-center.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: