Smiley face

Ședință de îndată la Consiliul Județean Brașov. Vezi motivul!

Joi, 9 august 2018, începând cu ora 10:00, la sala 120 va avea loc ședința de îndată a Consiliului Județean Brașov.

Ordinea de zi poate fi vizualiat aici:

http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.
2    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Judetului Brasov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
3    Proiect de hotărâre aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august – 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.035 lei.
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populatiei din Județul Brașov la servicii medicale de urgență”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.
5    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.
6    Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei alocată în bugetul Consiliului Județean Brașov, în vederea plății cotizațiilor către asociațiile în care Județul Brașov este membru.
Propuneri Plen

Leave a Reply

%d bloggers like this: