Se prelungesc înscrierile la Universitatea Transilvania din Brașov

Înscrierile vor continua şi duminică, 15.07.2018, între orele 9.00 – 13.00, la facultățile care NU au programat probe la programele de studii de licență sau masterat, în acea zi. ”La Facultatea de Medicină înscrierile se prelungesc până la data de 16.07.2018, ora 13:00, când platforma de înscrieri se va închide. Facultatea de Muzică și Facultatea de Educație fizică și sporturi montane NU prelungesc perioada de înscriere”, sustin reprezentantii Universitati Transilvania din Brasov.

INFORMAȚII SINTETICE 13.07.2018

  Număr obs
Număr candidați înscriși – licență zi: 6219 2,25/buget și

1/total locuri

Număr candidați înscriși licență ID+FR: 433 + 177  
Număr candidați înscriși master zi+IFR 1704  
Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați) Drept: 395

Psihologie 322

Informatică aplicată: 273

 

 
Număr programe de studiu cu peste 25 candidați înscriși la care prima opțiune a fost pentru programul de studii respectiv 58 Peste 200 de candidați: 6

Peste 100 de candidați înscriși: 23

Peste 50 de candidați înscriși: 37

Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate) Psihologie: 11,93

Drept: 8,98

Comunicare și relații publice: 8,10

Nr. programe cu peste

5 candidați/loc: 11

4 candidați/loc: 14

2 candidați/loc 36

1 candidat/loc 53

Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate + taxă alocate programului respectiv) Informatică aplicată: 3,64

Calculatoare:3,74

Psihologie: 3,22

Nr. programe cu peste

2 candidați/loc 9

1 candidat/loc 31

 

 


ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2018

Nr.
crt.
Facultatea Cifra de școlarizare

2018

Locuri finan­țate de la buge­tul de stat Alte categorii studii finanțate de la buget* Locuri cu taxă** Alte categorii cu taxă ** Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2018 13.07
1 Inginerie Mecanică 420 288 8 122 2 353
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 470 231 21 218 0 227
3 Știința și Ingineria Materialelor 290 126 15 146 3 69
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 495 332 4 154 5 806
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 370 206 4 160 0 155
6 Ingineria Lemnului 185 85 20 70 10 38
7 Construcții 165 106 4 53 2 122
8 Alimentație și Turism 315 143 22 145 5 335
9. Design de Produs și Mediu 505 292 14 196 3 276
10 Matematică și Informatică 275 131 7 137 0 623
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 610 223 19 359 9 829
12 Psihologie și Științele Educației 280 76 10 192 2 493
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 205 82 3 120 0 181
14 Muzică 55 24 5 26 0 36
15 Medicină 330 144 3 165 18 429***
16 Litere 520 138 32 330 20 370
17 Drept 300 44 9 247 0 395
18 Sociologie și Comunicare 435 87 19 324 5 482
Total Universitate 6225 2758 219 3164 84 6219  

 

* Absolvenţi de licee situate în mediul rural, domenii prioritare de dezvoltare ale României, rromi, români de pretutindeni, cetățeni UE, țări terțe,

** locuri pt cetățeni țări terțe UE(72), candidați cu an pregătitor în 2017-2018 (7), burse UTBv

*** la Medicină procesul de inscriere on-line se realizează in 2 etape: a. încărcarea on-line a documentelor și validarea înscrierii

Din  cei 26 de candidați înscriși până la ora transmiterii informației către comisia centrală de admitere au fost validate 4, restul dosarelor fiind in curs de validare

 

 

LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2018

Nr.
crt.
Facultatea Locuri cu taxă Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2018

13.07

1 Inginerie Mecanică 210 75
6 Ingineria Lemnului 75 14
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 90 18
17 Drept 100 71
Total universitate 475 177

 

 

 

LICENȚĂ ID 2018

Nr.
crt.
Facultatea Locuri cu taxă Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2018

13.07

2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 100 34
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 100 12
10 Matematică și Informatică 75 59
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 375 124
12 Psihologie și Științele Educației 135 192
16 Litere 100 12
Total universitate 885 433

 

 

ÎNSCRIERI MASTERAT ZI 2018

Nr.
crt.
Facultatea Cifra de școlarizare

2018

Locuri finan­țate de la buge­tul de stat Alte categorii studii finanțate de la buget* Locuri cu taxă** Alte categorii cu taxă ** Situația înscrierilor pe zile
Iulie 2018 12.07
1 Inginerie Mecanică 220 119 2 98 1 132
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 185 120 2 62 1 111
3 Știința și Ingineria Materialelor 115 49 0 66 0 33
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 170 123 4 37 6 105
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 160 107 1 48 4 86
6 Ingineria Lemnului 100 49 8 37 6 25
7 Construcții 50 46 0 4 0 51
8 Alimentație și Turism 160 62 6 89 3 54
9. Design de Produs și Mediu 125 100 2 22 1 64
10 Matematică și Informatică 200 85 1 113 1 95
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 425 135 8 282 0 244
12 Psihologie și Științele Educației 250 55 3 192 0 129
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 225 65 2 158 0 72
14 Muzică 80 29 1 50 0 32
15 Medicină 100 56 0 44 0  
16 Litere 250 60 9 169 12 62
17 Drept 200 46 5 149 0 95
18 Sociologie și Comunicare 150 36 4 106 4 84
Total Universitate 3165 1342 58 1726 39 1474  

 

* Absolvenţi de licee situate în mediul rural, domenii prioritare de dezvoltare ale României, rromi, români de pretutindeni, cetățeni UE, țări terțe,

** locuri pt cetățeni țări terțe UE(72), candidați cu an pregătitor în 2017-2018 (7), burse UTBv

*** la Medicină admiterea are loc doar in sesiunea septembrie

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: