Pe ce se duc banii municipiului Brașov în 2018. Vezi proiectul de buget!

Bugetul municipiului Brasov pe anul 2018 a fost creionat. Astfel, în conformitate cu prevederile art.8 lit. a şi art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Braşov, în calitate de ordonator principal de credite, prezintă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov pe anul 2018.

,,Este un buget echilibrat, care se încadrează în ceea ce ne-am propus pentru anul 2018. Partea mai dificilă este că a trebuit să găsim soluţii pentru a acoperi cele 65 de milioane de lei din cotele defalcate pe venit, pe care le-am pierdut odată cu modificarea Codului Fiscal, prin reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. La acestea se adaugă alte 10 milioane, sume pe care ar fi trebuit să le primim de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului, dar care, conform unei informării primite acum câteva zile, nu vor fi alocate pentru acest an. Este un buget care răspunde necesităților municipiului Brașov pentru 2018, care pleacă de la asigurarea sumelor pentru domeniile de activitate care trebuie finanțate de la bugetul local, care asigură finanțare pentru investiții noi sau în derulare, dar și pentru susţinerea educației, pentru finanţarea programelor sociale, culturale şi sportive. Am încercat să asigurăm ceea ce este necesar pentru municipiul Brașov în 2018 din toate punctele de vedere” , a spus George Scripcaru, primarul municipiului Braşov .
Desi se plange ca va pierde o suma importanta de bani in 2018 din cotele defalcate pe venit, primarul George Scripcaru uita insa faptul ca a avut bani si nu i-a folosit, astfel ca a ramas cu excedent financiar.

PROIECT BUGET LOCAL 2018 –  MUNICIPIUL BRAȘOV

 

 VENITURILE BUGETULUI LOCAL:                                                           390.928,90 mii lei

 

 1. Sume estimate a se încasa prin Direcţia Fiscală

reprezentând venituri proprii:                                                                     211.063,60 mii lei

 1. Sume alocate din unele venituri ale bugetului de stat*, 179.865,00 mii lei

din care:

 • Cote defalcate din impozitul pe venit        865,00 mii lei
 • Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                    0,00  mii lei

–     Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare                       0,00  mii lei

 

 

*  În veniturile bugetului local vor fi incluse și ”sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor , municipiilor …” destinate finanţării conform art.5 alin.3 din Legea nr. 2/2018 bugetul de stat pe anul 2018.

 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL:                                                   740.628,53 mii lei

 

Veniturile sectiunii de functionare :                                                                390.928,90 mii lei

Cheltuielile sectiunii de funcíonare:                                                                405.128,90 mii lei

 

Veniturile sectiunii de dezvoltare :                                                                             0,00 mii lei

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare:                                                                 335.499,63 mii lei

 

 

 

PROIECT  BUGET  2018 – PROIECTE

CU FINANTARE EXTERNĂ

 

PROIECT  BUGET  2018 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe Nerambursabile 2007-2013

 

 1. Continuare proiect Centrul de afaceri, transfert tehnologic şi incubator de afaceri

 

PROIECT  BUGET  2018 –  PROIECTE CU FINANTARE PROGRAM DIN FONDUL ROMÂNO-ELVEȚIAN

 

 1. Reabilitarea rețelei de transport și distibuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Braşov
 2. Renovarea clădirilor municipale și a școlilor utilizând tehnologii de construcții inteligente (Școala Gimnazială nr. 4, Colegiul Național de Informatică ”Grigore Moisil”)

 

PROIECT  BUGET  2018 – PROIECTE CU FINANȚARE DIN BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

 

 1. Asistenţă acordată pentru modernizarea, adaptarea, repararea şi dezvoltarea clădirilor, în vederea aducerii acestora la stadiul de clădiri energie zero şi crearea unei pieţe a renovării capitale – ADRACADABRA
 2. Sinergie proactivă a tehnologiilor integrate eficiente privind anveloparea clădirilor.

 

PROIECT  BUGET  2018 – INVESTIŢII MAJORE

 

 1. UNITĂTI DE INVĂŢĂMÂNT
 2. Reabilitare termică unităţi de învăţământ :

– 1 grădiniţa ( Grădiniţa nr.5 cu extindere  )

– 1 şcoală ( Şcoala Gimnazială nr.14 ,corp C, 

 

 1. Reabilitare sistem de încălzire, instalaţii electrice, apă-canal unităţi de învăţământ :

–  4 grădiniţe ( Gradiniţa nr.9, Gradiniţa nr. 15, Gradiniţa nr.23,

Gradiniţa nr.26)

–  2  şcoli    (Şcoala Gimnazială nr.2, Şcoala Gimnazială  nr.3)

–  2 colegii ( Colegiul  N. Titulescu – corp A, Colegiul Tehnic de

Transporturi)

 

 1. Reparaţii Capitale unităţi de învăţământ:

– Colegiul Naţional Unirea  – corp A

– Liceul Teoretic Johanes Honterus, corp E)

– Şcoala Gimnazială  nr.11 – corp B

 

 1. Săli de sport

– Construire Sala Sport Scoala Gimnazială nr. 2

– Construire Sala Sport Scoala Gimnazială nr. 4

– Reabilitare Sala Sport Colegiul Tehnic Mircea Cristea

– Reabilitare Sala Sport Colegiul National Economic Andrei  Bârseanu

-Reparaţii capitale Sala Sport  Şcoala Profesională Germană Kronstadt

 

 1. Extindere/mansardări unităţi de învăţământ :

–  Mansardare Grădiniţa nr.11

–  Extindere Şoala Gimnazială nr.1

–  Extindere Şcoala Gimnazială nr.2

–  Mansardare Şcoala Gimnazială nr.9, corp B

–  Mansardare Şcoala Gimnazială nr.19

 

 1. Întocmire documentatii tehnice construire creşa , grădiniţa-cartierul Tractorul
 2. Construire Creşa in zona Astra
 3. Lucrări în unităţile de învăţământ in vederea autorizarii  ISU
 4. Sisteme de supraveghere video în creşe şi şcoli

 

 

 

 

 1. DEZVOLTARE PUBLICĂ

     

 1. Planuri urbanistice şi studii aferente
 2. Întocmire studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru proiecte POR 2014-

2020 :

* Eficientizarea energetică a clădirilor publice:

–  Liceul Andrei Mureşanu – corp B, Colegiul Tehnic Transilvania – corp A,  Colegiul Tehnic de Transporturi – Sala Sport şi Cămin, Colegiul National Dr.I.Meşotă – Sala Sport şi corp A

**  Intocmire documentaţii pentru Construire piste de bicilete pe axa N-S a

Municipiului Brasov

***Intocmire documentaţii pentru Amenajare pasaje pietonale supraterane

 

 1. Modernizare fântâni arteziene
 2. Achiziţii Ansambluri locuri de joacă, parcuri sportive, elemente urbanistice
 3.  Reabilitare Cămin Persoane fără Adăpost str. Panselelor nr.23

 

 1. PROTECŢIA MEDIULUI
 2. Închiderea depozitului de deşeuri Timiş- Triaj
 3. Reamenajare albie canal Timiş, trotuar, zona verde strada Castanilor

 

 1. STRĂZI

 

 1. Intocmire documentaţii tehnice pentru construire pasaj rutier acces Cartier Tractorul – Coresi
 2. Modernizare străzi şi sensuri giratorii
 3. Amenajare pietonal Valea Cetăţii
 4. Constuire infrastructură rutieră nouă
 5. Finalizare RK Pasaj Fartec
 6. Extindere si modernizare sistem de iluminat public

 

 1. TURISM
 2. Extindere şi eficientizarea domeniului schiabil în Poiana Braşov

 

 1. CULTURĂ
 2. Intocmire documentaţii tehnice pentru Construire Complex Multifuncţional –

Sală Polivalentă

 1. RK cinematograf Modern
 2. Reabilitare cinematograf Astra
 3. Reabilitare cinematograf Popular
 4. Reabilitare si refuncţionalizare imobil str. M.Weiss nr.22

 

 

 

 

 

PROIECT  BUGET  2018 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe Nerambursabile

 

 

 1. Finalizare proiect Centrul de afaceri, transfert tehnologic şi incubator de afaceri

 

 

PROIECT  BUGET  2018 –  PROIECTE CU FINANTARE PROGRAM DIN FONDUL ROMÂNO-ELVEŢIAN

 

 1. Reabilitarea reţelei de transport şi distibuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov
 2. Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcţii inteligente (Şcoala Gimnazială nr. 4, Colegiul Naţional de Informatică ”Grigore Moisil”)

 

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: