Smiley face

Licitatie pentru gunoaiele din Brasov

Primaria Brasov va concesiona serviciile de colectare si transport deseuri pe o perioada de 8 ani. “Astazi, 16.11, a fost publicat anuntul privind Delegarea prin concesiune a serviciilor de colectare, transport, sortare/valorificare si eliminare a deseurilor de la persoane fizice si juridice din municipiul Brasov (eLicitatie, concesionare nr. 2941/16.11.2017)
Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.12.2017. Durata concesiuni: 8 ani”, se arată intr-un comunicat de presa.
Atasat aveti un extras din caietul de sarcini cu privire la investitiile care trebuiesc realizate de operator, precum si cu privire la derularea contractului de concesiune.

Leave a Reply

%d bloggers like this: