La Colegiul Economic vor începe lucrările de amenajare pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu

Marţi, 13.03, a fost publicat anunţul de participare (cu nr. 183511) privind ,,Amenajări în vederea autorizării ISU în unităţile de învăţământ pentru Colegiul Naţional Economic Andrei Bârseanu, corp şcoală A şi corp şcoală B”.

Obiectivul acestei proceduri este realizarea proiectelor tehnice şi a celorlalte documentaţii în vederea obţinerii autorizaţiei de construire şi realizării lucrărilor de amenajare necesare pentru a obţine autorizaţia de securitate la incendiu.

,,Astăzi am postat pe SEAP anunţul de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia de lucrări în vederera obţinerii autorizaţiei ISU pentru securitate la incendiu. Aceste lucrări sunt necesare pentru a ne încadra în actualele reglementări legale, fie că vorbim de dimensiunile uşilor, de sistemele de hidranţi interiori şi exteriori sau de sistemele de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu. Această achiziţiei vizează ambele corpuri ale Liceului Economic, atât cel de pe Lungă, cât şi cel de pe str. Şcolii. Această unitate de învăţământ nu este singura care va intra în acest proces. Pregătim documentaţiile necesare şi pentru alte unităţi, cum ar fi şcolile gimnaziale nr. 5, nr. 6, nr. 9 sau nr. 27. La acestea se adaugă unităţile de învăţământ în care vom executa lucrări de reabilitare şi care vor avea şi această componentă de securitate în caz de incendiu“, a spus viceprimarul Laszlo Barabas.

Valoarea estimată a lucrărilor de proiectare şi construire, fără TVA, este de 564.504,80 de lei, finanţarea fiind asigurată din bugetul local.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 18.04.2018, ora 16.00.

Durata proiectării şi a lucrărilor de execuţie este de 4 luni.

Criteriul de atribuire pentru acest contract este preţul cel mai scăzut.

 

Detalii caiet de sarcini:

Situatie existentă:

Corp Şcoala A – str. Lungă nr.198

– lăţimile libere ale uşilor de acces/ evacuare din sălile de clasa au laţimea cuprinsă între 80 şi 90 cm, inferioară valorii normate de 90 cm;

– eventualele lucrări de largire a golurilor de uşi care presupun înlocuirea buiandrugilor, spargerea spaleţilor, bordarea noiloroluri etc. Se supun autorizării, implicit expertizării la cerinţa esenţială de calitate A-rezistenţa şi stabilitate, fapt ce impune conformarea clădirii la exigenţele cadrului legislativ actual;

– executarea acestor tipuri de lucrări are ca efect influenţarea în mod negativ a rezistenţei şi stabilităii construcţiei şi ar conduce inevitabil la lucrări complexe de consolidare şi de punere în siguranţa, cladirea analizată fiind edificată după normative şi standarde de calitate perimate;

– nu trebuie omis faptul că structurile existente sunt realizate din materiale de construcţie neconforme prevederilor noilor normative, rezistenţa la compresiune şi gradul de armare al elementelor structurale având valori sensibil inferioare standardelor de calitate acceptate în tehnologiile actuale, fapt ce nu permite afectarea structurii de rezistenţă.

– nu se asigură distanţele minime de siguranţă:

– 4,72 m raportat la distanţă minimă normată de 8 m, faţă de locuinţa individuală amplasată în zona de sud est a clădirii, încadraţi în nivelul de risc mic de incendiu şi gradul III de rezistenţă la foc;

– 5,76 m raportat la distanţa minimă normată de 6 m, faţă de cladirea sălii de sport, încadrată în nivelul de risc mic de incendiu şi gradul II de rezistanţă la foc;

Corp Şcoala B – str. Şcolii, nr.11

            – latimile libere ale usilor de acces/evecuare din salile de clasa sunt cuprinse între 80 şi 90 cm, inferioară valorii normate de 90 cm;

             – eventualele lucrari de largire a golurilor de usi care presupun inlocuirea buiandrugilor, spargerea spaletilor, bordarea noilor goluri, etc. se supun autorizarii, implicit expertizarii la cerinta esentiala de calitate A-rezistenta si stabilitate, fapt ce impune conformarea cladirii la exigentele cadrului legislativ actual;

– executarea acestor tipuri de lucrari are ca efect influentarea in mod negativ a rezistentei si stabilitatii constructiei si ar conduce inevitabil la lucrari complexe de consolidare si de punere in siguranta, cladirea analizata fiind edificata dupa normative si standarde de calitate perimate;

– nu trebuie omis faptul ca structurile existente sunt realizate din materiale de constructie neconforme prvederilor noilor normative, rezistenta la compresiune si gradul de armare al elementelor structurale avand valori sensibil inferioare standardelor de calitate acceptate in tehnologiile actuale, fapt ce nu permite afectarea structurii de rezistenta.

 

Lucrări ce vor fi executate sunt urmatoarele:

Corp A – str. Lungă, nr.198:

1 protejarea (închiderea)  golului de fereastră din peretele care separă arhiva fata de grupul sanitar cu matarialele incombustibile A1/A2s1do cu EI 60 minute conform prevederilor tabelului 3.4.4 nr.crt.3 din Normativul P118/99;

2 – echiparea uşilor de acces în casa de scară principală cu dispozitive de autoînchidere, conform prevederilor art.2.6.23 din Normativul P118/99;

3 – protejarea golului de acces în pod cu chepeng EI 30 min., conform prevederilor art.2.3.49 din Normativul P118/99;

4 – echiparea cladirii cu instalaţie de stins incendii cu hidranţi interiori, în conformitate cu prevederile art.4.1 din Normativul P118/2-2013 –Instalaţii de stingere;

5 – extinderea instalaţiei de detecţie la incendiu în spaţiile de depozitare (anexele sălilor clasă şi laboratoarelor şi arhiva parter), conform prevederilor art.3.3.1 din Normativul P118/3-2015;

6 – extinderea instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuare în conformitate cu prevederile cap.7.23 din Normativul I7/2011;

7 – protejarea golurilor de acces în podul clădirii cu chepenguri EI 30 minute, conform prevederilor art.2.4.39 din Normativul P118/99;

Corp A – str. Scolii, nr.11:

1 – închiderea scării interioare amplasată în partea stangă în casa de scară, conform prevederilor art.4.2.104 din Normativul P118/99;

2 – protejarea golurilor de acces în casele de scară cu uşi pline sau cu geam armat, echipate cu dispozitive de autoînchidere, în conformitate cu prevederile art. 2.6.23 din Normativul P118/99;

3 – asigurarea accesului la nivelul parterului, din spaţiile de învatamant, pe  scara interioara din partea dreapta, în coridorul gradiniţei, pentru evacuare în exterior, la nivelul terenului amenajat;

 

 

 

 

4 – asigurarea lungimii de evacuare din vestiarul gradiniţei amplasat la parter, prin crearea unui gol protejat cu usa în peretele adiacent casei de scara din partea stangă a clădirii, conform prevederilor tabelului 4.2.109 din Normativul P118/99;

5 – dezafectarea spaţiilor de depozitare amenajate la nivelul parterului sub rampele scărilor interioare în conformitate cu prevederile art. 2.6.29 din Normativul P118/99;

6 – dezafectarea spaţiului de depozitare şi oficiului amenajate la etajul 2 în casele de scară pentru asigurarea iluminatului şi ventilării naturale în scopul evacuării fumului în caz de incendiu, conform prevederilor art.2.6.29 si 2.6.32 din Normativul P118/99;

7 – schimbarea sensului de deschidere a uşilor de acces în coridoarele de nivel care reduc semnificativ gabaritul căilor de evacuare (în cazul în care numarul persoanelor care se evacuează din încaperi este mai mic de 30) iar în cazul în care numarul persoanelor care se evacueaza este mai mare de 30, montarea uşilor în interiorul spaţiilor, prin crearea de spaleţi, conform prevederilor art.2.6.16 si 2.6.17 din Normativul P118/99;

8– echiparea clădirii cu o instalaţie de stins incendii cu hidranţi interiori, în conformitete cu prevederile art.4.1 din Normativul P118/2-2013 – Instalaţii de stingere;

9– extinderea instalaţiei de detectare , semnalizare şi avertizare în caz de incendiu, conform prevederilor art.3.3.1 din Normativul P118/3-2015;

10 – echiparea clădirii cu o instalaţie de protecţie impotriva trăsnetului conform prevederilor Cap.6 din Normativul I7/2011;

11 – extinderea instalaţiei electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare în conformitate cu prevederile cap.7.23 din Normativul I7/2011;

12 – prezentarea avizului scris emis de furnizorul local de apa din care să reiasă debitul şi presiunea necesară stingerii incendiilor cu hidraţti interiori şi exteriori, în intervalul de timp normat (10 min. – hidranţi interiori şi 180 minute – hidranţi exteriori).

 

 

 

Sorin Toarcea

Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: