În Braşov sunt înmatriculate peste 246.000 de vehicule și 234.025 de persoane dețin permise de conducere

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor Brașov a trecut într-o nouă etapă spre normalitate. Conform ultimelor date primite de la acest serviciu, la Brașov sunt procesate zilnic, aproximativ:

        420 de operații de înmatriculare/transcriere/radiere/autorizare provizorie, realizate cu ajutorul a cinci lucrători în ghișee,

        se implementează 320 de lucrări de înmatriculare/autorizare, cu doi lucrători,

        se eliberează aproximativ 600 de plăci cu numere de înmatriculare/autorizare, cu doi lucrători,

        se preschimbă/emit 110 permise de conducere, cu doi lucrători la ghișee,

        se înregistrează 60 de dosare de examinare pentru obținerea permisului de conducere,

        se examinează la proba teoretică aproximativ 90 de candidați, cu un lucrător,

        se examinează la proba practică aproximativ 90 de candidați, cu un număr de 7, 8 sau 9 lucrători (după necesități),

        se soluționează în jur de 25 de lucrări conexe activităților specifice de ghișeu,

  

De asemenea, se soluționează în audiență aproximativ 50 de cereri/săptămână.

În prezent, la acest serviciu există 11 examinatori atestați. Se lucrează cu o încărcare de 14-15 candidați/examinator/zi.

În perioada 9-31 august 2018 s-a lucrat în program de 10 ore/zi, compartimentul de înmatriculări având dedicat intervalul orar 16.30 – 18.30 vehiculelor noi din M1, M2 și N1, afectate de prevederile art. 15, alin.(3) din Regulamentul UE 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017, care trebuiau înmatriculate până la data de 31.08.2018.  

Una dintre consecințele programului prelungit este faptul că programările la proba practică au ajuns să se realizeze în acest moment la 17 zile de la data promovării probei teoretice.

Organigrama Serviciului prevede un număr 25 de posturi, din care ocupare sunt în acest moment 22, dar un lucrător se află în concediu de îngrijire a copilului.

Numărul de ghișee se prezintă astfel:

– La înmatriculări sunt patru sau cinci  ghișee, după necesităţi, dintre care două dedicate programărilor online.

– Pentru autorizarea provizorie (numere roșii)  – un ghișeu, o jumătate din timp (3 ore) dedicat programărilor online,

– La preschimbări permise conducere există două ghişee, dintre care unul dedicat programărilor online.

–  La înregistrare dosare examen există un ghişeu cu 3 ore zilnic dedicate programării online

– La eliberări documente sunt două ghişee deschise pentru deservirea populaţiei, pe principiul „primul venit, primul servit”

–  O sală de examen cu 12 chioşcuri de examinare

– Se examinează la proba practică cu un număr de 8 sau 9 examinatori, în funcție de necesitate.

Situaţia înmatriculărilor. Statistici

Potrivit INS, la data de 1.01.2018, populaţia judeţului Braşov era de 633.686 de persoane.

În judeţul Braşov erau înmatriculate, la data de 30.06.2018, 246.303 vehicule.

Un număr de 234.025 de persoane din judeţul Braşov sunt posesoare de permise de conducere.

În perioada de referinţă s-au efectuat 33.523 înmatriculări, transcrieri şi 9.925 de radieri.

S-au eliberat 13.953 de permise de conducere.

Au fost examinaţi, la proba practică, 7.385 de candidaţi, procendul de promovabilitate fiind de 39,26%.

În perioada de referinţă s-au întocmit 3.011 lucrări conexe.

Au fost efectuate 37.386 de operaţii de eliberări documente sau lucrări.

S-au efectuat aproximativ 700.000 de operaţii informatice (interogări, actualizări, export-import de date sau operaţii specifice de lucru în bazele de date naţionale sau europene.

Cum arăta situația anul trecut?

O analiză comparativă a perioadei 1 mai – 31 iulie, de anul trecut și din acest an.

Astfel, în 2017, din luna mai până la sfârșitul lunii iulie, s-au înregistrat 9.935 de înmatriculări, iar anul acesta 12.147.  Și radierile au crescut față de anul 2017, în această perioadă la 7.614, față de 5.980 anul trecut.

În schimb, acordarea autorizațiilor provizorii a scăzut ca număr, de la 7.039 la 5.621 în anul 2018. Reprezentanții Serviciului Înmatriculări și Permise auto au explicat prin faptul că documentul se acordă pentru 90 de zile, față de o succesivitate de trei ori ori 30 de zile în anii precedenți.

Numărul premiselor auto eliberate nu a crescut foarte mult: anul trecut – 8.554, anul acesta – 8.740. Totuși, examinările la proba teoretică au scăzut în 2018, de la 4.323, la 3.852. Există o explicație la acest punct: a crescut promovabilitatea la ambele probe (teoretică și practică) ceea ce a dus la reducerea numărului de reprogramări a examinării la proba teoretică. În schimb cea practică a crescut de la 3.964, la 5.113.

În aceste condiții, procentual vorbind, promovabilitatea la proba de traseu, în perioada de referință a anului trecut, a fost de 42,5%, în timp ce în acest an a crescut la 50,3%

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: