DGASPC Brașov angajează asistenți maternali profesioniști

Anul 2019 a debutat cu noi reglementări în cazul copiilor aflaţi în sistemul de protecţie. Mai exact, cei care au mai puţin de şapte ani nu mai pot fi plasaţi decât la asistenţii maternali, nu în centrele de plasament.

Reglementările sunt impuse de Legea nr. 286/2018, care modifică Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului şi care este în vigoare de la 1 ianuarie.

Conform acestui act normativ, „plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de şapte ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidențial fiind interzis. Prin excepție (…), se poate dispune plasamentul într-un serviciu de tip rezidențial al copilului mai mic de şapte ani, în situația în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate“

DGASPC Brașov derulează, în perioada 01.02-01.03.2019, o amplă campanie de selectare în vederea atestării și angajării de persoane dornice a profesa ca și asistenți maternali profesioniști.

În acest sens contăm, ca întotdeauna, pe sprijinul dumneavoastră în vederea popularizării acestei campanii, astfel încât informațiile să ajungă la cît mai multe persoane dornice să devină asistenți maternali profesioniști.

La acest moment, DGASPC Brașov are un număr de 163 de posturi de asistent maternal profesionist, din care 72 de posturi vacante.

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI

În perioada 01.02-01.03.2019, DGASPC Brașov selectează în vederea atestării si angajării  persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști (cod COR 531201).

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată, de către Comisia pentru Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară, la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

 1. să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii;
 2. să aibă vârsta cuprinsă între 26-52 ani;
 3. să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani;
 4. să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor;
 5. să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia;
 6. să aibă o stare de sănătate bună;
 7. să aibăo experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap). Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care:

 1. a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
 4. persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Pentru a putea ocupa un post ca asistent maternal profesionist o persoană trebuie:

 1. să parcurgă împreună cu întreaga familie, etapa de evaluare  psiho-socială, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist;
 2. să participe la un curs de formare profesională, organizat gratuit, în cadrul DGASPC;
 3. să obțină atestatul de asistent maternal profesionist;
 4. posturile vacante de asistenți maternali profesioniști vor fi ocupate prin concurs, în condițiile legii.

Pentru informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție, a fost desemnată ca persoană de contact doamna DOINIȚA MARȚIAN, tel. 0729.499317, email: smc3@dgaspcbv.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: