DGASPC Brașov angajează asistenți maternali profesioniști

Anul
2019 a debutat cu noi reglementări în cazul copiilor aflaţi în sistemul de
protecţie. Mai exact, cei care au mai puţin de şapte ani nu mai pot fi plasaţi
decât la asistenţii maternali, nu în centrele de plasament.

Reglementările sunt impuse de Legea nr. 286/2018, care
modifică Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului şi care este în vigoare de la 1 ianuarie.

Conform acestui act normativ, „plasamentul copilului care nu a
împlinit vârsta de şapte ani poate fi dispus numai la familia extinsă,
substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de
tip rezidențial fiind interzis. Prin excepție (…), se poate dispune plasamentul
într-un serviciu de tip rezidențial al copilului mai mic de şapte ani, în
situația în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri
în servicii de tip rezidențial specializate“

DGASPC Brașov derulează, în perioada 01.02-01.03.2019, o
amplă campanie de selectare în vederea atestării și angajării de persoane
dornice a profesa ca și asistenți maternali profesioniști.

În acest sens contăm, ca întotdeauna, pe sprijinul
dumneavoastră în vederea popularizării acestei campanii, astfel încât
informațiile să ajungă la cît mai multe persoane dornice să devină asistenți
maternali profesioniști.

La acest moment, DGASPC Brașov are un număr de 163 de posturi de asistent maternal profesionist, din care 72 de posturi vacante.

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENȚI MATERNALI
PROFESIONIȘTI

În perioada 01.02-01.03.2019,
DGASPC Brașov selectează în vederea atestării si angajării  persoane dornice de a profesa ca asistenți
maternali profesioniști (cod COR 531201).

Asistentul maternal
profesionist
este persoana atestată, de către Comisia pentru
Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară, la
domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte
în plasament.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană
trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

 1. să aibă disponibilitate şi
  capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii;
 2. să aibă vârsta cuprinsă între
  26-52 ani;
 3. să nu aibă copii în îngrijire
  mai mici de 3 ani;
 4. să dispună  de spațiu care să acopere
  necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor;
 5. să aibă venituri suficiente
  pentru a asigura un trai decent întregii familia;
 6. să aibă o stare de sănătate
  bună;

 7. aibăo experiență anterioară cu proprii copii sau
  experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi
  speciale (încadrate în grad de handicap).
  Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea
  şi socializarea copiilor.

NU poate fi atestată ca
asistent maternal profesionist persoana care:

 1. a suferit o condamnare prin
  hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei
  infracţiuni;
 2. părintele decăzut din
  drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin
  hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli
  cronice transmisibile;
 4. persoana care este rudă cu
  copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau
  rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de
  ocrotire.

Pentru a putea ocupa un post ca
asistent maternal profesionist o persoană trebuie:

 1. să parcurgă împreună cu
  întreaga familie, etapa de evaluare 
  psiho-socială, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist;
 2. să participe la un curs de
  formare profesională, organizat gratuit, în cadrul DGASPC;
 3. să obțină atestatul de asistent
  maternal profesionist;
 4. posturile vacante de asistenți
  maternali profesioniști vor fi ocupate prin concurs, în condițiile legii.

Pentru informații suplimentare referitoare la derularea procesului de
selecție, a fost desemnată ca persoană de contact doamna DOINIȚA MARȚIAN, tel.
0729.499317, email: smc3@dgaspcbv.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *