Cei mai mulți șomeri din Brașov au vârsta cuprinsă între 40 – 49 de ani. Femeile reprezintă 44 % din totalul şomerilor

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la data de 31.08.2018 a fost de 6.331 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 2.761 sunt femei.

În perioada 01.08.2018 – 31.08.2018 au intrat în evidenţa Agenţiei Braşov un număr de 590 persoane (303 femei) şi au ieşit din evidenţa AJOFM Braşov 598 persoane (274 femei).

În luna august 2018, prin acordarea serviciilor gratuite, prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 178 persoane dintre care 69 femei.

Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie  şi absolvenţi.

Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii august 2018, 2.41%, este la egalitate cu rata somajului inregistrată la finele lunii iulie 2018 care a fost de 2.41%.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei si anume 6.331, 906 persoane (560 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările ulterioare), diferenta de 5.425 persoane (2.201 femei)  fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Din mediul urban provin 1.722 persoane (894 femei), iar din mediul rural 4.609 persoane (1.867 femei).

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei se prezintă astfel: Agenția Locală Brașov 2.154 persoane (974 femei); Punct local Făgăraș cu 1.521 persoane (660 femei); Punct local Rupea cu 1.732 persoane (686 femei); Punct local Codlea cu 247 persoane (113 femei); Punct local Săcele cu 209 persoane (106 femei); Punct local Râșnov cu 167 persoane (72 femei); Punct local Victoria cu 165 persoane (79 femei); Punct local Zărnești cu 136 persoane (71 persoane).

Repartizarea șomerilor înregistrați pe municipii și orașe se prezintă astfel:

Municipiul Braşov cu 563 persoane (316 femei), urmat de Municipiul Făgăraş cu 373 persoane (199 femei),  Municipiul Săcele cu 209 persoane (106 femei), Oraşul Rupea cu 162 persoane (71 femei), Oraşul Zărneşti cu 120 persoane (63 femei), Oraşul Râşnov cu 117 persoane (46 femei), Municipiul Codlea cu 82 persoane (46 femei), Oraşul Victoria cu 72 persoane (39 femei), Oraşul Ghimbav cu 15 persoane (4 femei) si Oraşul Predeal cu 9 persoane (4 femei).

Femeile reprezintă 44 % din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei.

”Structura persoanelor indemnizate în funcţie de nivelul studiilor este următoarea: învățământ primar și fără studii 5%; învățământ gimnazial 15%; învățământ profesional/arte și meserii 17%; învătământ liceal 37%; învățământ postliceal 4%; învățământ universitar 22%.

Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri indemnizati  este cea cu vârsta cuprinsă între 40 – 49 de ani cu 27% din numărul persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei urmată de categoria de varsta a persoanele de peste 55 de ani care reprezinta 24%. Grupa de vârstă cuprinsă între 50 – 55 ani are un procent de 22%, iar categoria persoanelor cu vârsta 30-39 ani reprezintă 17% din numărul total de persoane înregistrate la AJOFM Brașov. Grupa de varsta de pana in 25 de ani reprezinta 7% iar grupa persoanelor cu varsta 25-29 de ani cu 3%

Structura pe nivel de studii a persoanelor neindemnizate înregistrate la AJOFM Brașov se prezintă astfel: învățământ primar și fără studii 40%; învățământ gimnazial 47%; învățământ profesional/arte și meserii 5%; învățământ liceal 5%; învățământ postliceal 0,4%; învățământ universitar 2,6%.

Grupa de vârstă 30-39 ani reprezintă 24% din totalul persoanelor neindemnizate, la egalitate cu categoria de vârsta de 40-49 de ani (24%). Grupa de vârstă a persoanelor sub 25 de ani reprezinta 15% iar persoanele cu vârsta între 25-29 de ani reprezintă 8% Categoria persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă 16% iar categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 – 55 ani reprezintă 13% din numărul total de someri neindemnizați”,  a spus Liliana Dragomir, sefa AJOFM Brasov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: