Ce lucrări hidrotehnice s-au efectuat în județul Brașov

În ultimele patru luni ale lui 2017, în județul Brașov s-a verificat starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

Participanți la acțiune au fost reprezentanți ai următoarelor instituții :
 Ministerul Apelor și Pădurilor
 Administraţia Naţională „Apele Române”
 Administrația Bazinală de Apă Olt
 Instituţia Prefectului județului Braşov
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al jud.Brașov
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov
 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare- Filiala Teritorială Mureș-Olt Superior
 Garda Forestieră Brașov

În urma controlului au fost identificate o serie de puncte critice pe cursurile de apă din județ, din punct de vedere al gestionării situațiilor de urgență generate de inundații, de exemplu:
-Eroziuni mal, coborâre talveg, baraje castori pe pârâul Homorodu Mic, sector loc.Homorod-Mercheașa (extravilan);
– Eroziuni mal și dig până la coronament în aval de loc. Drăușeni, două porțiuni cu tasări dig (aval pod Ionești, mal drept), coborâre talveg, pe pârâul Homorodu Mare, sector aval jud.Hargita – confluență râu Olt;
– Eroziuni mal drept amonte și aval pod DN 10 cu afectare corp dig, eroziune mal stâng amonte pod DJ 103 B pe pârâul Tărlung și pârâul Teliu, zona extravilan loc.Teliu;
– Eroziuni de mal stâng pe pârâul Homorod-Ciucaș aval loc. Satu Nou și vegetație abundentă;
– Degradare / avariere baraje retenție (cu rol de evitarea colmatării lacului Săcele) pe pârâul Tărlung, amonte acumulare Săcele, zona Babarunca.

Acțiunea de verificare a construcțiilor hidrotehnice s-a finalizat cu întocmirea unui Proces Verbal ce a fost vizat de Prefectul județului – peședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – în care au fost trasate măsuri de remediere a deficiențelor, cu termene bine stabilite.

În cadrul activității de gospodărire a apelor, instituția noastră a demarat și finalizat recent o serie de lucrări hidrotehnice în vederea diminuării/eliminării efectelor unor posibile manifestări a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, crescând astfel gradul de protecție a comunităților locale din zonele respective.
Prezentăm alăturat câteva instantanee din timpul execuției următoarelor lucrări :
-descărcărcătorul ape mari al barajului Dopca;
-reparații ziduri conducătoare ale descărcătorului de ape mari la barajul Hamaradea-Holboșel;
-decolmatare și regularizare pârâu Bogata în intravilan loc. Bogata, amonte pod DJ 131D;
-decolmatare și regularizare pârâu Viștea, amonte și aval pod DJ 104 A;
-Decolmatare-recalibrare secțiune pârâu Homorod (Ciucaș) loc. Dumbrăvița la Stația Hidrometrică;
-Consolidare vegetativă a râului Olt aval gara CFR loc. Augustin<
-Decolmatare-regularizare pârâu Felmer, com.Şoarş
-Decolmatare, tăiere vegetaţie Drăguş
-Subzidiri Dâmbu Morii
Toate lucrările au fost făcute cu utilaje proprii şi cu angajaţii foarte bine calificaţi ai Administraţiei Bazinale de Apă Olt-SGA Braşov.
Reparații descărcărcător ape mari Acumulare Dopca

PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– lungime consolidare – 68 m
– anrocamente: piatră -356 m3

Decolmatare regularizare Pârâu Bogata, intravilan loc. Bogata
amonte pod DJ 131D

PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– terasamente mecanice – 4000 m2
– lungime – 650 m
Decolmatare regularizare Pârâu Viștea,
amonte și aval pod DJ 104 A

PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– terasamente mecanice – 2800 m2
– lungime decolmatare – 1350 m
Reparații ziduri conducătoare descărcător ape mari
Acumularea Hamaradea

PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– lungime reparații zid – 95 m
– beton – 17 m3

Decolmatare-recalibrare secțiune Pr. Homorod
loc. Dumbrăvița la Stația Hidrometrică

PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– terasamente mecanice – 1200 m3
– lungime decolmatare – 100 m
Consolidare vegetativă Râul OLT aval gara CFR loc. AUGUSTIN
PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– terasamente mecanice – 3200 m3
-anrocamente – 100 m3
Decolmatare – regularizare Pârâu Felmer, com.Șoarș
PRINCIPALELE VOLUME DE LUCRĂRI
– recalibrare albie – 400 m
– anrocamente – 2000 m3

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: