Smiley face

Au început înscrierile pentru sesiunea de admitere de toamnă la Universitatea Transilvania Braşov

Înscrierile pentru sesiunea de admitere de toamnă la Universitatea Transilvania Braşov se desfășoară în perioada 06-09.09.2016.

Calendarul admiterii la studii universitare de licență, sesiunea Septembrie 2017

 

Data/Perioada  Activități desfăşurate 
6 – 9 septembrie 2017 1 Înscrieri la toate facultățile.
Candidații cetățeni români – la sediile facultăților;
Cetățeni din țări UE şi terțe UE şi românii de pretutindeni, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29
10 – 11 septembrie 2017 Desfășurarea probelor practice și a probelor scrise la Facultatea de Muzică, Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane, Facultatea de Medicină (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii)
12 septembrie 2017 2  Afișarea listelor cu candidații admiși la toate facultățile (Liste faza I)
13 – 15 septembrie 2017 Confirmare loc
(Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admiși pe locurile fără taxă.
Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă – prin OP sau la casierii)
18 septembrie 20172   Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a)
19-20 septembrie 2017 Confirmare loc
21 septembrie 2017 2   Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea septembrie 2017 (Liste finale septembrie)
22 septembrie 2017 Afișarea listelor de admitere cumulate (sesiunile iulie și septembrie)
25 – 26 septembrie 2017 Redistribuirea locurilor rămase neocupate

1 Pentru formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) și la distanță (ID), înscrierile continuă până la data de 20 septembrie inclusiv. 2 Pentru perioada şi intervalul orar de depunere acte / confirmare a locurilor de către candidații nou admiși în fazele finale vă rugăm consultați cu atenție contractul de admitere

 

Mai multe informații pe http://admitere.unitbv.ro/

 


ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2017

 

Nr.
crt.
Facultatea Locuri finan­țate de la buge­tul de stat *) Locuri cu taxă
1 Inginerie Mecanică 31 65
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 62 177
3 Știința și Ingineria Materialelor 88 195
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 13 39
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 39 153
6 Ingineria Lemnului 66 86
7 Construcții 24 60
8 Alimentație și Turism 18 57
9. Design de Produs și Mediu 123 137
10 Matematică și Informatică 0 12
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 0 59
12 Psihologie și Științele Educației 0 28
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 0 66
14 Muzică 6 17
15 Medicină 0 0
16 Litere 1 246
17 Drept 0 68
18 Sociologie și Comunicare 0 181
Total Universitate 471 1646

 

ÎNSCRIERI LICENȚĂ IFR 2016

 

Nr. crt. Facultatea Locuri cu taxă
1 Inginerie Mecanică 100
2 Ingineria Lemnului 74
3 Educație Fizică și Sporturi Montane 71
4 Drept 22
Total universitate 267

 


ÎNSCRIERI LICENȚĂ ID 2016

 

Nr. crt. Facultatea Locuri cu taxă
1 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 52
2 Silvicultură şi Exploatări Forestiere 77
3 Matematică şi Informatică 0
4 Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 244
5 Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 0
6 Litere 82
Total universitate 455

 

 

INFORMAȚII SINTETICE 2017

MASTER

 

Calendarul admiterii la studii universitare de masterat. Sesiunea septembrie 2016:

 

 

1 Pentru formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) şi la distanţă (ID), înscrierile continuă până la data de 21 septembrie inclusiv.

2 Cu excepția Facultății de Medicină, care va desfășura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, după un calendar propriu. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web a Facultății de Medicină.

3 Pentru perioada de depunere acte / confirmare a candidatilor nou admişi în fazele finale vă rugăm consultaţi cu atenţie contractul de admitere

 

Concursul de admitere master – sesiunea septembrie 2017 Facultatea de Medicină

Programul de studiu Nr locuri
Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate 36 B + 14 T
Managementul și strategiile îngrijirilor paliative 22 B + 28 T

 


ÎNSCRIERI MASTER ZI 2017

 

 

Nr. crt. Facultatea Locuri finanțate de la bugetul de stat Locuri cu taxă
1 Inginerie Mecanică 14 95
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 0 45
3 Știința și Ingineria Materialelor 0 44
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 0 43
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 12 40
6 Ingineria Lemnului 11 52
7 Construcții 1 2
8 Alimentație și Turism 2 77
9 Design de Produs și Mediu 26 18
10 Matematică și Informatică 18 106
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 0 266
12 Psihologie și Științele Educației 0 118
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 8 141
14 Muzică 0 52
15 Medicină 58 42
16 Litere 22 167
17 Drept 0 127
18 Sociologie și Comunicare 1 79
Total universitate 172 1513

 

ÎNSCRIERI MASTER IFR 2016

 

Nr. crt. Facultatea Locuri cu taxă
1 Inginerie Mecanică 62
14 Muzică 45
16 Litere 92
Total universitate 199

Leave a Reply

%d bloggers like this: