Angajări din sursă externă la ISU Brașov

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, cu sediul în str. Mihai Viteazu, nr. 11, judeţul Braşov, organizează concurs prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer Specilaist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, specialitatea militară construcţii/pompieri,  respectiv ofiţer specialist I – consilier juridic, specialitatea “ Drept”.

 

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef) în care se vor menţiona funcţia şi structura pentru care candidează, copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluaţi psihologic și consimțământul candidatului pentru eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar vor fi depuse personal, de către candidat, la Serviciul  Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov (municipiul Braşov, str. Mihai Viteazu, nr. 11), în perioada 03 – 10.01.2018 (data înregistrării), între orele 08.00 – 16.00.

Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

Dosarele de recrutare, în volum complet, vor fi depuse personal la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov (municipiul Braşov, str. Mihai Viteazu, nr. 11), în perioada 03 – 26.01.2017, între orele 08.00 – 16.00.

Alte informaţii cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indeplinească candidaţii si graficul desfăşurării probelor de concurs se gasesc pe site-ul oficial al instuţiei www.isujbv.ro

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

 

 Cpt. Ciprian Sfreja

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: